Nowy Bank Pomysłów czyli o bibliotecznej edukacji finansowej – nagranie webinarium z 2.06.2016 r.

Webinarium odbyło się drugiego czerwca 2016 r. podczas seminarium podsumowującego 4. edycję projektu "O finansach… w bibliotece".

Naszymi ekspertkami były bibliotekarki, których działania zostały nagrodzone w konkursie dobrych praktyk, na najlepszą (tegoroczną) inspirację z kursu „O finansach… w bibliotece”.

Obejrzyj nagranie. Czas trwania 23:57

00:28-10:25: Gabriela Maria Smółka z Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Trzebini (woj. małopolskie) – o współpracy biblioteki z grupą osadzonych w Zakładzie Karnym w Trzebini.

10:26-17:18: Urszula Bialik z Biblioteki Publicznej Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku (woj. małopolskie) – o tym, jak skutecznie promować szkolenia oraz jak przy realizacji kursu współpracować z wolontariuszami.

17:19-23:51: Jolanta Ponczkowska z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynku (woj. warmińsko-mazurskie) – o tym,  co zrobić, jeśli biblioteka chce zorganizować zajęcia, ale brakuje komputerów dla ich użytkowników oraz jak uatrakcyjnić kurs.