Seniorzy w bibliotekach: mocne strony dojrzałości – nagrania webinariów

W ramach miesiąca tematycznego "Seniorzy w bibliotekach: mocne strony dojrzałości", organizowanego w lutym przez społeczność LABiB, odbyły się dwa webinaria poświęcone edukacji osób dorosłych i działaniom bibliotek skierowanym do seniorów. Zachęcamy do korzystania z nagrań webinariów.

Webinarium „Oferta programu Erasmus+”

O ofercie programu Erasmus+ opowiadała Alina Respondek (zastępca dyrektora Programu Erasmus+ Edukacja dorosłych). Webinarium prowadziła Elżbieta Matonóg (sieć LABiB). Spotkanie odbyło się 17 lutego 2016 r.

Webinarium „Szkoła @ktywnego Seniora – jak uczyć i być uczonym”

O projekcie „Szkoła @ktywnego Seniora opowiadała dr Lidia Maria Jedlińska z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie. Webinarium prowadziła Anna Rutkowska (MBP w Szczecinie, sieć LABiB). Spotkanie odbyło się 25 lutego 2016 r.