Tablety w Twojej bibliotece – nagranie webinarium z 13 marca 2015 r. dla uczestników projektu

Czwarte webinarium dla uczestników projektu. Webinarium miało charakter podsumowujący, ponadto dużo miejsca przeznaczyliśmy na pytania i odpowiedzi na temat różnych aspektów udziału w projekcie.

PREZENTUJĄCY:

Noemi Gryczko – koordynatorka projektu „Tablety w Twojej bibliotece”

NA PYTANIA ODPOWIADALI:

Noemi Gryczko – Edukacja i Innowacje, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.
Marusz Boguszewski – Główny Specjalista ds. ICT, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.
Monika Procukiewicz – koordynatorka projektu w firmie Cortland, zajmującej się dostawami tabletów i szkoleniami dla bibliotekarzy.

PROWADZĄCY:

Małgorzata Dąbrowska – specjalistka ds. komunikacji i rzecznictwa w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i
Agnieszka Koszowska – redaktorka portalu www.biblioteki.org w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

Sesję pytań i odpowiedzi podzieliliśmy na następujące obszary tematyczne:

  1. Kurs dla bibliotek na platformie iTunesU
  2. Aplikacje na tablety (w tym np. instalowanie nowych aplikacji)
  3. Kwestie techniczne (np. Apple ID, hasło, etc.)
  4. Szkolenia stacjonarne dla bibliotekarzy
  5. Dostawy i instalacja tabletów
  6. Bezpieczne użytkowanie tabletów (udostępnianie tabletów, ubezpieczenie tabletów, kwestie prawne itp.)

MATERIAŁY

Zobacz nagranie (czas trwania: 54 min.)