Wolontariat – jak zacząć i dlaczego warto? Nagranie webinarium

Nagranie webinarium z 14 grudnia pt. "Wolontariat - jak zacząć i dlaczego warto". Spotkanie było częścią miesiąca tematycznego „Moc wolontariatu”, organizowanego przez społeczność LABiB i Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Kto może być wolontariuszem? Jakie są prawa i obowiązki wolontariusza oraz korzystającego? Czym jest porozumienie wolontariackie? Kiedy i po co je zawierać oraz jakie zapisy są konieczne? Od czego zacząć organizację wolontariatu? Między innymi tym zagadnieniom było poświecone to webinarium.

O organizacji wolontariatu i kwestiach prawnych opowiadała ekspertka: 

Anna Biały – specjalistka ds. wolontariatu w Regionalnym Centrum Wolontariatu, członkini Stowarzyszenia POLITES, menedżer projektów i animatorka kultury. Realizowała projekty edukacyjne i społeczne o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym. Odbywała praktyki i staże: w placówce opiekuńczo-wychowawczej, Ośrodku Monar w Babigoszczy, Ośrodku Monar w Gaudynkach, w Socjoterapeutycznej Świetlicy Środowiskowej, w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapeutycznym Kąt w Warszawie. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi, instytucjami kultury, szkołami i osobami, które chcą zostać wolontariuszami łącząc i wspierając ich działania.

Webinarium prowadziła:

Marta Kostecka – bibliotekarka, fascynatka nowych mediów i nowych technologii w służbie książkom, czytelnikom, bibliotekarzom i bibliotekarkom oraz bibliotekom. Członkini i ambasadorka sieci liderskiej dla bibliotekarzy LABiB, współzałożycielka stowarzyszenia Porozmawiajmy O Popkulturze – Ale Raczej Taktownie “POP-ART”. Ma doświadczenie w prowadzeniu warsztatów z zakresu nowych technologii oraz jest 'pogotowiem IT’ dla wszystkich znajomych i współpracowników.

Obejrzyj nagranie (czas trwania: 69 min):