„20 godzin dla klimatu” – zgłoś udział w hackathonie Aktywnych Obywateli – Fundusz Regionalny

Współpracujesz z organizacją pozarządową? Dostrzegacie w Waszej społeczności wyzwania związane ze stanem środowiska i kryzysem klimatycznym? Weźcie udział w hackatonie Aktywnych Obywateli – Fundusz Regionalny i wspólnie z nami poszukajcie kreatywnych i skutecznych rozwiązań!

Czym są hackatony Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny?

Hackathon to wydarzenie, którego nazwa pochodzi od połączenia angielskich słów „hacking” (hakowanie) i „marathon” (maraton). To zwykłe spotkanie, podczas którego przed programistami i programistkami oraz przedstawicielami i przedstawicielkami pokrewnych zawodów postawiony jest pewien problem do rozwiązania. Do udziału w hackathonach Aktywnych Obywateli zamiast programistek i programistów zapraszamy Was – aktywistki i aktywistów.

Nasze hackathony są skierowane do przedstawicielek i przedstawicieli organizacji społecznych, ich partnerów (np. instytucji publicznych, w tym bibliotek, i firm prywatnych), grup nieformalnych oraz innych osób zainteresowanych jego tematyką.

Podczas hackatonów będziecie korzystać z wiedzy i doświadczeń, którą zgromadziliście w Waszych organizacjach, ale też z wiedzy ekspertek i ekspertów, których zaprosimy na każde z wydarzeń. Będą to osoby, które znają się na temacie, któremu będzie poświęcone dane spotkanie; nie zabraknie też osób znających metodologię service design, czyli projektowania usług. To one poprowadzą cały proces i będą Was wspierać na każdym etapie: od etapu pracy nad doprecyzowaniem problemu projektowego, do etapu prezentacji rozwiązań. Nieocenionym zasobem będzie też dla Was wiedza i doświadczenie innych osób uczestniczących w wydarzeniu.

Więcej informacji o hackatonach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny? znajdziecie na stronie Programu.

Hackaton „20 godzin dla klimatu”

Hackathon „20 godzin dla klimatu” odbędzie się w dniach 19 i 20 czerwca 2023 roku w Warszawie. Będzie poświęcony tematom związanym z ochroną środowiska i przeciwdziałaniem zmianom klimatu. Będziemy szukać rozwiązań problemów, z którymi mierzy się na co dzień Wasza lokalna społeczność.

Do udziału w hackathonie zapraszamy 3-osobowe zespoły (z jednej organizacji bądź partnerstwa), które chcą wspólnie pracować podczas Wydarzenia nad rozwiązaniem lokalnego problemu, związanego z ochroną środowiska i/bądź przeciwdziałaniem zmianom klimatu. Osoby zgłaszające się zespołowo mogą reprezentować różne organizacje, instytucje lub firmy. Hackathon zakończą prezentacje rozwiązań. Najlepsze zostaną wybrane głosami osób uczestniczących oraz osób eksperckich, doradzających Wam w trakcie wydarzenia. Najlepsze rozwiązania zostaną nagrodzone.

Ważne: organizacje i/lub przedstawiciele zespołów biorących udział w hackathonie mogą mieć siedzibę w Warszawie, natomiast omawiany problem lokalny oraz przygotowywane rozwiązanie musi dotyczyć odbiorców spoza m. st. Warszawy.

Jak się zgłosić?

Wystarczy wypełnić krótki formularz. Opiszcie w nim problem, dla którego rozwiązania chcecie szukać podczas hackathonu,a  potem krótko uzasadnijcie, dlaczego – Waszym zdaniem – warto się nim zająć.

Do udziału zaprosimy ok. 10 trzyosobowych zespołów. Rekrutacja potrwa do 25 maja. Wybierzemy najciekawsze i najtrafniej opisane wyzwania, a wybrane zespoły poinformujemy o wynikach rekrutacji do 29 maja.

Więcej informacji o hackathonie znajduje się na stronie Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Serdecznie zapraszamy!