Badanie potencjału bibliotek publicznych do prowadzenia edukacji medialnej

Zapraszamy do udziału w badaniu, które prowadzimy w ramach międzynarodowego projektu (Niemcy, Ukraina, Polska) „FIT in FAKTEN”. Jest to badanie ankietowe, w którym chcemy się dowiedzieć, czy, i w jaki sposób, biblioteki w Polsce prowadzą działania z zakresu edukacji medialnej. Na odpowiedzi czekamy do 22 października 2023 r.

Projekt jest realizowany przez Goethe Institut Ukraina w partnerstwie z magazynem „Kunsht” (Kijów), Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (Warszawa), platformą edukacyjną „Facts for Friends” (Hamburg), niemieckimi i ukraińskimi stowarzyszeniami bibliotek, przy wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych Niemiec. Realizowany jest w bibliotekach polskich, ukraińskich i niemieckich.

Celem badania jest poznanie potencjału bibliotek do prowadzenia działań w zakresie edukacji medialnej, a w przypadku bibliotek, które już takie działania prowadzą – również poznanie charakteru tych działań. Uzyskane wyniki pozwolą nam nie tylko lepiej realizować bieżący projekt (m.in planować szkolenia dla bibliotekarzy i bibliotekarek czy tworzyć grę edukacyjną z tej tematyki), ale również w szerszym ujęciu lepiej planować działania skierowane do bibliotek, które edukację medialną już prowadzą albo mają takie plany.

Ankieta znajduje się tutaj: https://www.webankieta.pl/ankieta/1015775/badanie-potencjalu-bibliotek-publicznych-do-prowadzenia-edukacji-medialnej.html

Jak wypełnić ankietę?

Chcemy poznać perspektywę osób zarządzających bibliotekami, dlatego o wypełnienie ankiety prosimy osobę, która kieruje instytucją. Prosimy o jednokrotne wypełnienie ankiety dla jednej biblioteki. Jeśli biblioteka składa się z kilku placówek, prosimy o uwzględnienie w odpowiedzi zarówno siedziby głównej, jak i filii.

Na odpowiedzi czekamy do 22.10.2023