Bieda w bibliotece – nagrania webinariów w ramach 12 miesięcy tematycznych na labib.pl

31 października i 30 listopada 2023 r. odbyły się webinaria poświęcone funkcjonowaniu bibliotek w trudnej rzeczywistości finansowej. Przedstawiamy nagrania tych webinariów.

Czy naprawdę w bibliotekach panuje bieda? Czy nic nie da się zrobić z niskimi pensjami, niedofinansowaniem i przepracowaniem?

Podczas webinarium rozmawialiśmy o rzeczywistości finansowej bibliotek, przedstawialiśmy wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w bibliotekach i zastanawialiśmy się nad możliwościami i działaniami, które można wdrożyć, aby pracowało się lepiej i wydajniej.

Prezentacje przygotowali:

Natalia Gromow — absolwentka historii na Uniwersytecie Gdańskim oraz studiów podyplomowych Marketing kultury (Uniwersytet Warszawski) i Innowacyjne praktyki public relations (Uniwersytet Gdański). Od kwietnia 2016 r. dyrektor Biblioteki Gdynia wcześniej pracowała w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gdańsku na stanowisku kierownika Działu Marketingu i PR oraz rzecznika prasowego.

Karol Baranowski – rocznik orwellowski (1984). Pracuje na stanowisku bibliotekarza – nauczyciela w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Krakowie i na stanowisku bibliotekarza w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej, w agendzie Arteteka. Sekretarz stowarzyszenia LABiB.

Zobacz nagrania:

Bieda w bibliotece, czyli jak sobie poradzić z nader skromnymi funduszami? – 31 października 2023, (53:54 min.)

Bieda w bibliotece. Vol 2 – 30 listopada 2023, (63:34 min.)


Webinaria były częścią projektu „12 miesięcy tematycznych z labib.pl” będącego częścią Programu Rozwoju Bibliotek. Program wspiera tysiące bibliotek publicznych w całej Polsce w pełnieniu roli lokalnych centrów aktywności społecznej. W takich placówkach ludzie spędzają czas, rozwijają swoje zainteresowania, zdobywają nowe umiejętności i wspólnie działają. Program Rozwoju Bibliotek to przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzone przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. W latach 2009-2015 było realizowane w ramach partnerstwa z Fundacją Billa i Melindy Gatesów.