„Globalnie w bibliotekach” – nagranie webinarium

Dlaczego Polska Akcja Humanitarna rozpoczyna współpracę z bibliotekami? Na czym polega program „Globalnie w bibliotekach”? Co może otrzymać biblioteka uczestnicząca w programie? Jakie będą jej zobowiązania? Jak będzie wyglądał harmonogram działań? Odpowiedzi na te, jak również szereg innych pytań, można poznać oglądając nagranie webinarium z 9 kwietnia 2018 roku.

Materiał polecamy wszystkim bibliotekom zakwalifikowanym do programu – jako sposób na odświeżenie czy uporządkowanie informacji o programie. Webinarium będzie użyteczne także dla tych bibliotek, które w projekcie nie uczestniczą, ale chciałby skorzystać z zasobów edukacyjnych PAH (w wersji elektronicznej).

Naszą ekspertką podczas webinarium była Wioleta Hutniczak – specjalistka ds. edukacji w Polskiej Akcji Humanitarnej.

Wioleta w PAH zajmuje się właśnie edukacją globalną. Projektuje programy edukacyjne dla szkół zaangażowanych w działania PAH,  przygotowuje materiały edukacje takie jak: gry, scenariusze warsztatów oraz webinaria skupione wokół edukacji oraz globalnych współzależności. Jest również osobą odpowiedzialną za program „Globalnie w bibliotekach”.

Webinarium prowadziła Małgorzata Dąbrowska – koordynatorka projektów i komunikacji w FRSI.

Program „Globalnie w bibliotekach” jest realizowany przez Polską Akcję Humanitarną we współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Obejrzyj nagranie (czas: 54 minuty)