Jak rozwijać kreatywność dorosłych użytkowników biblioteki – nagranie webinarium

Prezentujemy nagranie webinarium z 19 kwietnia 2018 r., poświęconego projektowi "Daily innovators and daily educators in the libraries" (DIDEL) oraz materiałom edukacyjnym opracowywanym w ramach projektu, dotyczącym obszaru tematycznego "Kreatywność".

Podczas spotkania opowiadaliśmy o:

  • projekcie „Daily innovators and daily educators in the libraries” – dlaczego i w jaki spoób go realizujemy?
  • powstających materiałach edukacyjnych i scenariuszach zajęć dla bibliotekarzy oraz innych lokalnych edukatorów pracujących z osobami dorosłymi,
  • tym, jak wykorzystać materiały i scenariusze w codziennej pracy biblioteki.

To webinarium poświęciliśmy materiałom i scenariuszom dotyczącym obszaru „Kreatywność”. Omówiliśmy tematykę i strukturę dokumentów, zaprezentowaliśmy przykładowy materiał do samodzielnej lektury oraz scenariusz zajęć do przeprowadzenia z użytkownikami biblioteki, a także podpowiadaliśmy, jak można wykorzystać omawiane zasoby w bibliotece.

Ekspertką na webinarium była Agnieszka Koszowska – opiekunka obszaru „Kreatywność” w projekcie „Daily innovators and daily educators in the libraries” i autorka części materiałów.

Webinarium prowadziła Magdalena Krasowska-Igras – koordynatorka projektu „Daily innovators and daily educators in the libraries”.

Zobacz nagranie (czas: 70 minut):

Projekt „Daily innovators and daily educators in the libraries” jest realizowany w ramach programu Erasmus+, Partnerstwa strategiczne w edukacji dorosłych przez konsorcjum partnerskie, w którego skład wchodzą:

1. Narodowa Biblioteka Litwy im. Martynasa Mazvydasa
2. Centrum Informacyjnych Systemów Kultury (Łotwa)
3. Biblioteka Regionalna w Oppland (Norwegia)
4. Fundacja „Reading & Writing” (Holandia)
i – jako lider – Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.