„Jak wykorzystać komiks Bibliostory w edukacji informacyjnej?” – nagranie webinarium

Trzecie webinarium z cyklu organizowanego w ramach miesiąca tematycznego na portalu labib.pl "Od potrzeby do uczestnictwa, czyli jak zaangażować młodzież do działania".

„Bibliostory – edukacyjne historie komiksowe” to seria komiksów, której celem jest rozwijanie umiejętności informacyjnych i medialnych dzieci i młodzieży. Komiksy w wersji elektronicznej można pobrać ze strony Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.

Podczas webinarium rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób zachęcić młodzież do rozwijania umiejętności informacyjnych i medialnych. Krótkie historyjki komiksowe, które wykorzystują lubiane motywy, bohaterów lub codzienne sytuacje życiowe, mogą przekonywać, że wiedza informacyjno-medialna jest potrzebna na co dzień.

Ekspertka:

Ewa Rozkosz – dyrektor Centrum Informacji Naukowej Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Na co dzień zajmuje się rejestracją dorobku piśmienniczego pracowników macierzystej uczelni (baza PUB oraz Polska Bibliografia Naukowa) oraz doradza w zakresie naukometrii i bibliometrii. Zwolenniczka cyfryzacji humanistyki i otwartego dostępu. Założycielka instytucjonalnego repozytorium oPUB. Współautorka polskiej wersji Open Journal Systems. Współpracuje z redakcjami wielu czasopism naukowych. Naukowo zajmuje się naukometrią, uczeniem się kompetencji informacyjnych i praktykami informacyjnymi. Promotorka i badaczka edukacji informacyjnej. Uczestniczyła w projektach naukowych Dzieci sieci i Dzieci sieci 2.0. W projekcie Bibliostory odpowiedzialna za koncepcję merytoryczną i scenariusze komiksów. Prowadzi bloga: http://edukacjainformacyjna.pl.

Webinarium prowadziła Agnieszka Koszowska z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Obejrzyj nagranie. Czas trwania: 57 min.