Podstawy funkcjonowania Młodzieżowych Rad Miast i Gmin w Polsce – nagranie webinarium

Drugie webinarium z cyklu organizowanego w ramach miesiąca tematycznego na portalu labib.pl "Od potrzeby do uczestnictwa, czyli jak zaangażować młodzież do działania".

Młodzieżowe Rady Gmin to sposób na systematyczne działanie obywatelskie młodzieży w jej społeczności, szansa na zainteresowanie i zaangażowanie młodych ludzi w sprawy publiczne na poziomie lokalnym. Podczas webinarium rozmawialiśmy o tym, jaką rolę w społeczności pełni MRG, o powołaniu i funkcjonowaniu rady, a także o korzyściach z jej działań, na przykładzie m.in. Młodzieżowej Rady Gminy Wielka Wieś.

Eksperci: 

Karol Droździk – od wielu lat propaguje młodzieżową samorządność. Pełnił funkcję Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta Szczecin XIII kadencji, Rady Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego V kadencji oraz I Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Inicjator i koordynator projektu „pol4all – Polska dla każdego” – cyklu ogólnopolskich konferencji dla młodzieży – spotkań z osobami sukcesu, finansowanego ze środków programu UE „Młodzież w działaniu”. Pełnił rolę redaktora naczelnego portalu mlodziezowerady.eu – ogólnopolskiej platformy internetowej młodzieżowych samorządów lokalnych. Pomysłodawca wielu inicjatyw na poziomie lokalnym. Inicjator akcji „Ferie dla szczecińskiej młodzieży” – cyklicznego programu zimowych aktywności, łącznie dla ponad 10 tysięcy młodych mieszkańców Szczecina. Były asystent projektantki mody Sylwii Majdan. Absolwent szeregu szkoleń i kursów z tematyki zarządzania projektami – m.in. Akademii Ekonomii SGH oraz programu Zarządzania Wolontariuszami. Obecnie w trakcie studiów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w języku angielskim.

Natalia Sobocińska – członkini Młodzieżowej Rady Gminy w Wielkiej Wsi. Obecnie pełni funkcję sekretarza MRG. Jest młodą, komunikatywną osobą, z szerokim zakresem zainteresowań. Swoją przyszłość wiąże z dziennikarstwem bądź administracją. Lubi pomagać charytatywnie, organizując różnorakie wydarzenia bądź spotkania.

Joanna Patej –  dyrektorka Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielkiej Wsi. Aktywnie współpracuje ze stowarzyszeniami, instytucjami oświatowymi i kulturalnymi na terenie gminy. Zwolenniczka innowacyjnych rozwiązań w bibliotece. Członkini sieci liderskiej LABiB.

Obejrzyj nagranie. Czas trwania: 60 min