Cyfrowi Wędrowcy dzielą się doświadczeniami online

Cyfrowi Wędrowcy Europy szkolą się online na platformie Zoom. W czasie szkoleń bibliotekarki i bibliotekarze z bibliotek biorących udział w projekcie wymieniają się doświadczeniami na temat tego, jak przenoszą ofertę swoich działań do sfery online i z jakimi mierzą się wyzwaniami.

Czas pandemii to czas wyzwań dla bibliotek. Lockdown nie pozwala prowadzić działań edukacyjnych na miejscu w bibliotece, a zajęcia stacjonarne i wydarzenia dla mieszkańców zostały zawieszone. Nie oznacza to jednak, że biblioteki są i będą nadal zamknięte. Wręcz przeciwnie: biblioteki właśnie teraz proponują mieszkańcom bogatą ofertę działań edukacyjnych realizowanych online. Organizują wirtualne spotkania, szkolenia, wystawy, kluby dyskusyjne, nagrywają filmy wideo, a nawet tworzą własne materiały edukacyjne.

W ramach projektu Cyfrowi Wędrowcy Europy prowadzimy szkolenia online w formie spotkań na platformie Zoom. W czasie szkoleń bibliotekarki i bibliotekarze z bibliotek biorących udział w projekcie wymieniają się doświadczeniami na temat tego, jak przenoszą ofertę swoich działań do sfery online i z jakimi mierzą się wyzwaniami. Przedstawiamy też dobre praktyki – działania bibliotek skierowane do osób ze szczególnymi potrzebami czy też – bardziej niż inne – potrzebujących wsparcia w czasie pandemii.

Na spotkaniu, które odbyło się 20 stycznia br., wspólnie zastanawialiśmy się nad tym, jak organizować i prowadzić zajęcia z osobami starszymi, zwłaszcza w sytuacji, gdy nie mogą one przyjść do biblioteki i wziąć udziału w zajęciach, w których wcześniej chętnie uczestniczyły. Swoimi doświadczeniami z pracy z seniorami podzieliła się Maria Jedlińska, bibliotekarka z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, koordynatorka popularnego projektu Szkoła @ktywnego Seniora. W ramach projektu regularnie organizowane są warsztaty komputerowe dla starszych mieszkańców Krakowa, spotkania z ekspertami, seminaria, spacery edukacyjne oraz inne działania angażujące starszych mieszkańców. Więcej informacji o projekcie można znaleźć na tej stronie: https://sas.tpnk.org.pl.

Celem szkolenia na platformie Zoom było wspólne poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: co biblioteka może zaoferować osobom, które z powodu swojej sytuacji życiowej nie są w stanie łatwo przestawić się na funkcjonowanie online. Takie osoby mogą nie posiadać wymaganych kompetencji, być może jest im trudniej zdobyć niezbędne umiejętności, mogą też borykać się z innymi problemami, takimi jak utrudniony dostęp do sprzętu czy brak podstawowych umiejętności cyfrowych.

Na naszym spotkaniu zajmowaliśmy się przede wszystkim sytuacją osób starszych, które w polskich bibliotekach są jedną z najliczniejszych grup odbiorców. Jak dotrzeć do seniorów w sytuacji, gdy sami nie mogą przyjść do biblioteki? Jakimi sposobami docierać do nich z informacją o bibliotecznej ofercie online? Jak zachęcić ich do udziału?

W naszych rozmowach zwracaliśmy uwagę na takie czynniki, jak wrażliwość, empatia, osobiste zaangażowanie czy potrzeba integrowania społeczności. Osoby starsze są odosobnione, samotne, nie potrafią tak jak inni szybko przestawić się na funkcjonowanie online, mogą też doświadczać innych barier – zdrowotnych, psychicznych czy emocjonalnych.

Wspólnie zastanawialiśmy się, jak możemy pomóc seniorom odnaleźć się w tej trudnej dla nich sytuacji i jaką postawę powinniśmy przyjąć. Oto kilka wniosków z naszych dyskusji:

  • warto wierzyć w to, że możemy zmienić czyjeś życie i że zmiana jest możliwa,
  • ważne jest, by być uważnym i słuchać ludzi – sprawdzać, jakie są ich motywacje, problemy, zainteresowania,
  • trzeba dostosować język, jakim się posługujemy, do potrzeb osób, do których się zwracamy,
  • warto robić to, w co samemu się wierzy i czuje, że jest to dobre dla społeczności,
  • ważne jest, by szukać wsparcia i wzmacniać wiarygodność biblioteki jako instytucji, która po prostu może komuś pomóc,
  • partnerami biblioteki mogą być: władze samorządowe, organizacje samorządowe, lojalni liderzy czy inne osoby znane lub rozpoznawalne w społeczności.

Niezależnie od tego, trzeba po prostu zacząć! Najpierw z tym, co mamy, a potem stopniowo rozszerzać swoje działania.

Więcej informacji o projekcie „Cyfrowi Wędrowcy Europy” znajduje się na tej stronie.