Dzień dobry 5PRB! – otwarcie 5. rundy Programu Rozwoju Bibliotek

Za nami wydarzenie otwierające 5. rundy Programu Rozwoju Bibliotek. Bibliotekarki i bibliotekarze z 50 bibliotek uczestniczących w programie i ich filii spotkali się po raz pierwszy osobiście, by poznać się nawzajem, wziąć udział w warsztatach i zagrać w grę rozwijającą umiejętności pracy zespołowej.

5. runda Programu Rozwoju Bibliotek to dwuletni program rozwojowy dla osób pracujących w bibliotekach publicznych. Chcemy, by biblioteki były silnymi, znaczącymi, nowoczesnymi instytucjami, które odpowiadają na potrzeby ludzi i skutecznie mierzą się z wyzwaniami współczesności. Motywem przewodnim 5. rundy są wyzwania związane ze zmianami klimatu, migracjami i dialogiem, widziane z perspektywy lokalnej społeczności.

Spotkanie otwierające 5. rundę było okazją do przybliżenia tematów przewodnich programu. Uczestniczkom i uczestnikom zaproponowaliśmy grę rozwijającą umiejętności komunikacji i współpracy w zespole oraz cykl warsztatów. Tematyka warsztatów dotyczyła między innymi przygotowania do diagnozy potrzeb, prowadzenia „dobrej rozmowy”, pracy z seniorami, „zielonej” biblioteki, a także asertywności i dobrostanu (nie tylko w pracy zawodowej).

Przed bibliotekami kolejne działania w programie, w tym jego najważniejszy komponent: warsztaty planowania rozwoju biblioteki. Warsztaty obejmują diagnozę potrzeb społeczności, badanie potencjału biblioteki, wypracowywanie (lub aktualizowanie) misji, projektowanie nowych usług i komunikację. Ponadto w programie znajdą się warsztaty przywództwa i rzecznictwa, które rozumiemy szerzej niż tylko dialog z organizatorem biblioteki.

Wydarzenie otwierające odbyło się 20-21 czerwca w Centrum Kreatywności Targowa w Warszawie.

Więcej informacji o 5. Rundzie Programu Rozwoju Bibliotek i lista bibliotek biorących udział w programie znajduje się na stronie na 5prb.biblioteki.org.

Fot: Karolina Szczepocka / Archiwum FRSI


Program Rozwoju Bibliotek wspiera tysiące bibliotek publicznych w całej Polsce w pełnieniu roli lokalnych centrów aktywności społecznej. W takich placówkach ludzie spędzają czas, rozwijają swoje zainteresowania, zdobywają nowe umiejętności i wspólnie działają. Program Rozwoju Bibliotek to przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzone przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. W latach 2009-2015 było realizowane w ramach partnerstwa z Fundacją Billa i Melindy Gatesów.