Nabór do projektu „Biblioteka dla wszystkich. Równi. Różni. Ważni.” – pytania i odpowiedzi

Dziś wystartował nabór bibliotek do projektu „Biblioteka dla wszystkich. Równi. Różni. Ważni.” Przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w sprawie naboru.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Czy udział w projekcie jest darmowy?

Tak. Wkład finansowy (ani rzeczowy) nie jest wymagany, by wziąć udział w projekcie.

Czy w projekcie może wziąć udział biblioteka szkolna?

Niestety nie możemy przyjąć bibliotek szkolnych. W projekcie może wziąć udział biblioteka publiczna lub inna biblioteka dostępna dla ogółu mieszkańców, która może prowadzić zajęcia dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Czy biblioteki pedagogiczne mogą brać udział w projekcie?

Jeśli biblioteka pedagogiczna działa tak jak biblioteka publiczna, czyli jest dostępna dla ogółu mieszkańców, m.in. może prowadzić zajęcia dla dzieci, młodzieży i opiekunów, to może wziąć udział w projekcie.

Ile osób z biblioteki było zaangażowanych w  działania projektowe w bibliotekach pilotażowych?

To zależy, jakie zajęcia i ile będzie prowadzić biblioteka. Jednak do projektu powinny być oddelegowane (tzn. zaangażowane w działania projektowe) co najmniej 2 osoby z biblioteki.

Od kiedy trzeba zacząć realizować projekt?

Działania projektowe realizujemy od stycznia do czerwca 2023 roku.

Czy o przyjęciu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń?

Nie. Decyzję o przyjęciu biblioteki do projektu będzie podejmować komisja na podstawie punktacji zawartej w regulaminie projektu. Najważniejsze jest zaangażowanie biblioteki i chęć zorganizowania ciekawych zajęć, które zachęcą do udziału i przyczynią się tym samym do integracji i nauki języka.

We wniosku pojawiają się pytania dot. liczby uchodźców w gminie oraz liczby wszystkich mieszkańców. Na jaki dzień powinny to być dane?

Powinny to być możliwie aktualne lub jak najświeższe dane. O tym, skąd wziąć te dane, mówiliśmy podczas webinarium informacyjnego 4 listopada, podpowiedzi znajdują się też w prezentacji z webinarium. Liczba osób z Ukrainy jest niezbędna do oceny sytuacji, ale zważywszy na wskaźniki (tylko 40 osób) nie jest decydująca.

Czy Biblioteka później składa sprawozdanie?

Tak, biblioteka będzie zobligowana do raportowania działań projektowych zgodnie z wytycznymi, które otrzyma na początku realizacji projektu.

Czy można przenosić koszty w ramach obszarów? Np. jeśli zostaną bibliotece jakieś środki po przeprowadzeniu badania, a chciałaby dokupić więcej materiałów dydaktycznych?

Można, jednak w każdym przypadku należy się skontaktować z opiekunem projektu.

Czy sprzęt typu drukarka na potrzeby warsztatów można zakupić z otrzymanej dotacji?

Tak, pod warunkiem że nie wyczerpie to całej puli dotacji na materiały i organizację. Należy skonsultować się najpierw z opiekunem w FRSI.

Jaki musi być przedział wiekowy dzieci?

Od 0 do 18 roku życia. To zależy od potrzeb lokalnych. Można prowadzić zajęcia dla dzieci przedszkolnych,  wczesnoszkolnych, nastolatków.

Czy jest ograniczona liczba dzieci z Ukrainy?

Jest określony minimalny wskaźnik uczestników projektu ( 40 różnych osób), ale generalnie im więcej, tym lepiej :). Dążymy do tego, żeby dzieci wracały na kolejne zajęcia, ale nie wymagamy regularnego uczestnictwa.

Czy liczba dzieci z Ukrainy, które wezmą udział w zajęciach jest określona?

Tak są określone minimalne wskaźniki:
10 dzieci z Ukrainy, które skorzystają ze wsparcia w Cyfrowym Centrum Edukacji (w czasie trwania projektu),
40 dzieci z Ukrainy, które wezmą udział w zajęciach dodatkowych (w czasie trwania projektu),
8 osób dorosłych, które wezmą udział w zajęciach (w czasie trwania projektu),Nie jest określona liczba dzieci z Polski, które wezmą udział w projekcie (generalnie przyjmujemy wszystkie chętne dzieci).

Ilu uczestników musi być ukraińskiego pochodzenia?

Prowadząc zajęcia pozaszkolne (popołudniowe) dążymy do tego, by było pół na pół uczestników z Ukrainy i Polski. Zajęcia możemy wykazać w projekcie, jeśli bierze w nich udział co najmniej jedno dziecko z Ukrainy. Cyfrowe Centra Edukacji są tylko dla uczniów i uczennic z Ukrainy.

Ile zajęć tygodniowo powinna przeprowadzić biblioteka?

Zależy nam na tym aby działania były realizowane regularnie, co pozwala na budowanie społeczności wokół biblioteki, dlatego też:
Cyfrowe Centra Edukacji powinny oferować wsparcie 3 godz. tygodniowo,
Zajęcia popołudniowe powinny się odbywać 1 raz w tygodniu (oczywiście można więcej),
Spotkania dla opiekunów (osób dorosłych) powinny się odbywać 1 raz w tygodniu

Czy w ramach CCE możemy prowadzić naukę j. polskiego dla dzieci z Ukrainy?

Można, tylko nie może to być jedyne działanie w ramach prowadzenia CCE. Wsparcie z języka polskiego nie może odbywać się kosztem wsparcia z innych przedmiotów szkolnych.

W jaki sposób ma się odbywać wsparcie nauczycieli w ramach CCE?

Biblioteka zatrudnia nauczyciela (lub osobę, która potrafi pomóc w lekcjach) i zna język ukraiński. Część grantu przeznaczona jest na wynagrodzenia nauczycieli/ opiekunów. Nauczyciele zatrudnieni przez biblioteki wezmą udział w szkoleniu online przygotowującym do prowadzenia wsparcia w CCE.

Mamy w bibliotece zatrudnioną Panią z Ukrainy, która mówi też po polsku, czy musi posiadać dokumenty, aby móc być nauczycielem?

Nie, nie musi posiadać dokumentów. Liczy się realna umiejętność pomocy w nauce szkolnej.

Czy osoba działająca w CCE musi być nauczycielem?

Nie musi być nauczycielem, ale powinna znać system edukacji w Ukrainie i musi umieć pomóc uczniom i uczennicom z Ukrainy w nauce szkolnej.

Rozumiem że działania CCE mogą się odbywać  w dowolnych godzinach, nie w ramach lekcji szkolnych?

Tak. Na przykład uczniowie zapisani do ukraińskich szkół online korzystają w dzień, a po południu biblioteka oferuje wsparcie dla uczniów chodzących do polskich szkół stacjonarnych. Zależy to od potrzeb uczestników.

Czy dzieci z Ukrainy muszą być na terenie danej gminy, czy możemy wyjść  do sąsiednich gmin?

Mogą być dzieci z różnych gmin. Można również nawiązywać współpracę z innymi organizacjami, instytucjami.

Co z bibliotekami zintegrowanymi z ośrodkami kultury? Możemy oddelegować osoby z GOK?

Zależy to od tego, jak jest zorganizowana praca w obrębie instytucji – my nie ingerujemy. Potrzebna jest osoba z biblioteki do kontaktów, a pozostałe osoby w zależności od lokalnej sytuacji.

A czy jeśli w trakcie realizacji część uczestników z Ukrainy wyjedzie i nie będziemy mieć innych, to czy projekt będzie przerwany, czy można go realizować z większą liczbą dzieci polskich?

Do wskaźników liczą się tylko osoby z Ukrainy, ale to projekt pilotażowy, wszyscy zdają sobie sprawę, że dużo zależy od sytuacji wojennej w Ukrainie. Taką sytuację należy zgłosić do FRSI i wspólnie ustalimy rozwiązania.

Czy w projekcie mogą uczestniczyć 2 filie biblioteki?

Mogą być dwie filie w ramach jednego grantu (dotacja+sprzęt+wskaźniki) albo każda z dwóch/ trzech filii może mieć swój oddzielny grant.  A działania mogą być realizowane w jeszcze większej liczbie placówek.

Wniosek składamy na jedną osobę?

Jeden wniosek to jeden grant. Jeżeli biblioteka chce realizować dwa granty w dwóch różnych filiach, to składa dwa wnioski. Jeżeli biblioteka chce realizować jeden grant w kilku filiach, to składa jeden wniosek.

Czy może być jeden grant, a więcej lokalizacji do realizacji działań?

Tak, biblioteka może realizować jeden grant w kilku lokalizacjach, w zależności od zasobów i potrzeb.

Czy możemy mieć też wsparcie grupy aolontariuszy?

Tak.

Czy sprzęt jest z odpowiednim oprogramowaniem typu pakiet Office, czy musimy wykupić licencję?

Zapewnimy dostęp do właściwego oprogramowania.

Czy jest określony czas zajęć popołudniowych? Np. 2 godziny zegarowe czy lekcyjne?

Nie, to bibliotekarki/bibliotekarze decydują o tym, jak długie będą zajęcia, biorąc pod uwagę potrzeby lokalne i możliwości grupy.

Kontakt:

Informacji na temat naboru udziela Monika Schmeichel-Zarzeczna, monika.schmeichel@frsi.org.pl, + 48 504 991 154


Biblioteka dla wszystkich. Różni. Równi. Ważni, to innowacyjny projekt społeczno-edukacyjny, integrujący i inkluzywny, umożliwiający dzieciom i młodzieży oraz ich opiekunom zarówno z Ukrainy, jak i z Polski wspólną naukę, zabawę i nawiązywanie relacji.