Weź udział w międzynarodowym seminarium online o edukacji medialnej w bibliotekach publicznych

21-23 listopada 2023 r. (online) odbędzie się międzynarodowe seminarium poświęcone edukacji medialnej w bibliotekach publicznych oraz grom edukacyjnym stworzonym w ramach projektu Fit in Faktem (Mocni w faktach). Serdecznie zapraszamy do udziału! Na zgłoszenia czekamy do poniedziałku 20 listopada, do godziny 12:00.

Celem projektu Fit in Fakten (Mocni w faktach) jest wspieranie bibliotek publicznych w Ukrainie, w Niemczech i w Polsce w pełnieniu roli centrów wielopokoleniowej edukacji medialnej oraz miejsc spotkań dla społeczności. Zachęcamy bibliotekarki i bibliotekarzy do prowadzenia zajęć, podczas których osoby uczestniczące (przede wszystkim dzieci, młodzież i osoby starsze) będą rozwijać umiejętności świadomego korzystania z mediów i radzenia sobie z dezinformacją. Projekt wykorzystuje edukacyjne gry planszowe i online, które uczą o zagrożeniach związanych z dezinformacją i metodach jej przeciwdziałania.

Podczas seminarium:

  • przedstawimy wyniki badań potencjału bibliotek publicznych do prowadzenia edukacji medialnej (w Polsce, w Niemczech i w Ukrainie) wraz z wnioskami i rekomendacjami,
  • opowiemy o projekcie edukacji medialnej Fit in Fakten (Mocni w faktach),
  • zaprezentujemy materiały powstałe w ramach projektu, w tym gry planszowe i online, które zostaną udostępnione m.in. w języku polskim,

Seminarium będzie okazją do wymiany pomysłów i doświadczeń z bibliotekarkami i bibliotekarzami z Niemiec i Ukrainy na temat metod i narzędzi prowadzenia edukacji medialnej w bibliotece.

Serdecznie zapraszamy osoby z bibliotek publicznych zainteresowane prowadzeniem w bibliotekach edukacji medialnej za pomocą nowatorskich metod i narzędzi, z wykorzystaniem gier edukacyjnych.

Seminarium odbędzie się w dniach 21-23 listopada 2023 r. w godz. 09:00-10:30 (sesja poranna) oraz 13:00-14:30 (sesja popołudniowa). Sesje będą prowadzone na platformie Zoom.

Językiem wykładowym będzie język angielski, lecz organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne na języki: polski, niemiecki i ukraiński. Znajomość języka angielskiego nie jest konieczna, by uczestniczyć w sesjach wykładowych, natomiast jest pożądana, by skorzystać z możliwości wymiany doświadczeń i pomysłów na działania w części interaktywnej.

Aby zarejestrować swój udział w konferencji, prosimy o wypełnienie poniższego formularza do poniedziałku 20 listopada do godziny 12:00: https://forms.office.com/e/ch9y1emvr3

Uwaga: liczba miejsc jest ograniczona. W przypadku otrzymania liczby zgloszeń przekraczajacej liczbę miejsc na seminarium zastrzegamy sobie prawo do przyjęcia w pierwszej kolejności osób, które zadeklarują w formularzu znajomość języka angielskiego.

Osoby przyjęte otrzymają mailem linki, w które należy kliknąć, by dołączyć do poszczególnych sesji.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Agnieszką Koszowską (agnieszka.koszowska@frsi.org.pl).


Projekt jest realizowany przez ukraińską placówkę Goethe-Institut w partnerstwie z ukraińską organizacją „Kunsht”, Fundacją FRSI i niemieckim start-upem „Facts for Friends”.