Wybraliśmy 50 bibliotek, które wezmą udział w 5PRB!

Znamy wyniki rekrutacji do 5. rundy Programu Rozwoju Bibliotek. Weżmie w niej udział 50 bibliotek. Serdecznie gratulujemy!

Bardzo dziękujemy Wam wszystkim za udział w rekrutacji do 5. Rundy Programu Rozwoju Bibliotek. Pisaliście w zgłoszeniach o wizji zmiany, o potrzebach i planach, ale też po prostu o tym, że chcecie się rozwijać. Po lekturze wniosków, dyskusjach w Komisji i rozmowach z częścią z Was, wybraliśmy te biblioteki, na których potrzeby – jak sądzimy – najlepiej możemy odpowiedzieć w 5. rudzie PRB.

Wyniki rekrutacji są dostępne na stronie 5. rundy PRB.

Dziękujemy także Dyrektorkom Bibliotek – Członkiniom Rady Programowej PRB za udział w pracach Komisji oceniającej zgłoszenia. Wasza wiedza i doświadczenie to nieoceniony wkład w proces rekrutacji. Dziękujemy, że zawsze możemy na Was liczyć!

W tym roku minie 15 lat od pierwszej rundy Programu Rozwoju Bibliotek. Do tej pory w Programie wzięło udział 12 000 bibliotekarek i bibliotekarzy z ponad 4000 placówek bibliotecznych. Do 2022 roku w PRB uczetniczyły biblioteki z niemal 70% gmin zlokalizowanych na terenach wiejskich i w małych miastach w całej Polsce.


Program Rozwoju Bibliotek wspiera tysiące bibliotek publicznych w całej Polsce w pełnieniu roli lokalnych centrów aktywności społecznej. W takich placówkach ludzie spędzają czas, rozwijają swoje zainteresowania, zdobywają nowe umiejętności i wspólnie działają. Program Rozwoju Bibliotek to przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzone przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. W latach 2009-2015 było realizowane w ramach partnerstwa z Fundacją Billa i Melindy Gatesów.