Milion przygód z książką. Scenariusz „Mistrzowie na wakacjach”

Scenariusz został przygotowany na podstawie serii książek "Nazywam się…", przedstawiającej biografie znanych postaci ze świata nauki i kultury.

UCZESTNICY: kilku- lub kilkunastoosobowa grupa dzieci w wieku od dziewięciu do dwunastu lat.

CZAS TRWANIA: od 120 do 170 minut.

MATERIAŁY:

 • kilka książek z serii „Nazywam się…” przedstawiających życiorysy wybitnych postaci ze świata sztuki – kompozytorów, malarzy itp.
 • strony internetowe prezentujące dorobek artystów, np.www.chopin.pl, www.mozarthausvienna.at,www.museupicasso.bcn.cat, strony muzeów poświęconych życiu i twórczości artystów,
 • krótkie (ok. pół strony A4) opisy dzieciństwa bohaterów spotkania, przygotowane wcześniej na podstawie książek,
 • kredki, farby, długopisy, ołówki, papier do flipcharta, papier A4.

CELE: 

 • przekazanie dzieciom wiedzy o artystach reprezentujących swoją epokę,
 • pobudzenie wyobraźni, uwrażliwienie na sztukę,
 • zwiększenie umiejętności rozumienia tekstów kultury.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

Rozpoczęcie zajęć (15 minut)

Osoba prowadząca przedstawia tematykę zajęć i krótko opowiada, jak będzie przebiegać spotkanie. Podczas zajęć będą wykorzystywane różne książki z serii „Nazywam się…”, poświęcone wybitnym postaciom świata kultury. Na 4-5 dzieci powinna przypadać jedna książka. Dzieci przedstawiają się, podając swoje imiona i dodając coś o sobie, np. „Jestem Kasia, w czasie swoich wymarzonych wakacji chciałabym…”

Ćwiczenie 1 (30-40 minut)

Dzielimy grupę na czteroosobowe podgrupy. Następnie każda grupa losuje „swojego” artystę, a dzieci wybierają spośród siebie kogoś, kto odegra jego rolę. Pozostałe dzieci w grupie wcielą się w role kolegów i koleżanek bohatera. Przykładowe podgrupy: Pablo Picasso i jego koledzy, Vincent van Gogh i jego koledzy, Leonardo da Vinci i jego koledzy.

Od osoby prowadzącej uczestnicy otrzymują zestawy składające się z książki z serii „Nazywam się…” mówiącej o życiu artysty oraz materiałów pomocniczych (zdjęć lub kserokopii dzieł sztuki), przedstawiających życie codziennie w epoce, w której żył artysta – niekoniecznie jego autorstwa. Mogą to być również współczesne zdjęcia miejsc, w których dzieciństwo spędzali artyści – ważne jest, aby przedstawiały nie tylko krajobraz, ale też sytuacje. Jeśli biblioteka dysponuje odpowiednią liczbą komputerów (po jednym dla każdej podgrupy), można zachęcić dzieci, aby same wyszukały potrzebne materiały i zapoznały się z nimi. (Uwaga! W takim przypadku czas spotkania wydłuży się).

Osoba prowadząca prezentuje krótko każdą książkę, którą otrzymały podgrupy (o kim jest książka, kim był artysta). Jeśli w zajęciach biorą udział starsze dzieci, można zachęcić je do tego, by same przygotowały i krótko zaprezentowały pozostałym „swoich” artystów.

Ćwiczenie 2 (30-40 minut)

Osoba prowadząca rozdaje dzieciom krótkie fragmenty życiorysów artystów z okresu dzieciństwa/ młodości, a uczestnicy w podgrupach zapoznają się z nimi. Jedno dziecko czyta opisy pozostałym. Na podstawie informacji przeczytanych w życiorysie i uzyskanych z fotografii, kserokopii dzieł z epoki lub współczesnych zdjęć miejsc, w których w dzieciństwie artyści spędzali wakacje, dzieci wymyślają, jak mogły wyglądać zabawy bohaterów spotkania w czasie wakacji: 

 1. jakie mieli zabawki?
 2. w jakie gry się bawili?
 3. jakie sporty uprawiali?
 4. jakie książki mogli czytać?

Każdej podgrupie można zadać jedno pytanie z wymienionych wyżej lub wszystkie. Każda z podgrup powinna zaprezentować swoją pracę w formie rysunku, a następnie opowiedzieć, co widać na rysunku lub zademonstrować grę / zabawę z czasów danej epoki.

Ćwiczenie 3 (30-60 minut)

Osoba prowadząca proponuje uczestnikom zajęć, aby w podgrupach napisali list z zaproszeniem na wakacje dla dzieci z innych podgrup – z założeniem, że list zapraszający piszą uczestnicy w czasie rzeczywistym do „małych” bohaterów zajęć, np. Pabla Picassa i jego kolegów, Vincenta van Gogha i jego kolegów, Leonarda da Vinci i jego kolegów itd. W liście napiszą, jak mogą się teraz bawić, co warto zobaczyć w ich okolicy, jak teraz podróżujemy, jak się komunikujemy, jak uczymy, jak moglibyśmy razem spędzić wakacje. Uczestnicy odczytują swoje listy.

Po odczytaniu listów prosimy uczestników, aby odpowiedzieli na zaproszenie, które im się najbardziej się podoba i zaprosili wszystkich do wspólnej zabawy. Odpowiedź na zaproszenie odbywa się poprzez głosowanie uczestników na najatrakcyjniejsze według uczestników wakacje. Wszystkie pomysły dzieci zapisujemy na flipcharcie, a następnie dzieci głosują na każdy pomysł przyznając mu od 1 do 3 punktów. Można także wykorzystać kolorowe karteczki oznaczając kolorami wartość punktową, np. „żółty 1”, „pomarańczowy 2”, „czerwony 3” i naklejając na wypisane pomysły. Każde z dzieci ma jeden głos/karteczkę. Następnie zliczamy punkty/kolory. Podgrupa, która wygrała, zaprasza wszystkich do wspólnej zabawy według pomysłu dzieci (w zależności, co dzieci wymyślą w zabawach, można kontynuować zajęcia lub je zakończyć).

Uwaga! Przed zabawą konieczna jest przerwa, aby móc przygotować kolejną część zajęć – zabawę wynikającą z głosowania. Kontynuacja zabawy zależy od możliwości biblioteki oraz chęci i pomysłów dzieci.

MILION PRZYGÓD Z KSIĄŻKĄ

Scenariusz „Mistrzowie na wakacjach” został przygotowany w ramach akcji „Milion przygód z książką”. „Milion przygód z książką” to akcja dla bibliotek publicznych, zainicjowana przez Fundację LOTTO Milion Marzeń i realizowana wspólnie ze Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL oraz z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Celem akcji było propagowanie i upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Akcja trwała od czerwca do września 2013 r.

AUTORKA SCENARIUSZA: Alina Hałoń   

LICENCJA

Scenariusz jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów oraz Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL. Nie wolno używać tego utworu do celów komercyjnych. Zezwala się na kopiowanie, rozpowszechnianie, odtwarzanie i wykonywanie utworu oraz tworzenie utworów zależnych – pod warunkiem zachowania niniejszej licencji i wskazania autorów oraz Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL jako właścicieli praw do tekstu. Treść licencji jest dostępna na stronie: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode.

Strona korzysta z plików cookie. Więcej na temat ciasteczek można przeczytać w Wikipedii. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.