Milion przygód z książką. Scenariusz „Wędrówki do gwiazd”

Zajęcia na podstawie książki z serii Mądra Mysz „Mam przyjaciela kosmonautę”, którą napisał i ilustrował Ralfa Butschkow, tłumaczył Bolesław Ludwiczak.

UCZESTNICY: 

  • kilkunastoosobowa grupa dzieci w wieku od siedmiu do dziesięciu lat,
  • dwóch lub trzech wolontariuszy, których zadaniem jest przygotowanie materiałów potrzebnych do przeprowadzenia zajęć oraz pełnienie roli asystentów osoby prowadzącej.

CZAS TRWANIA: 95 minut (w tym 15 minut przerwy).

MATERIAŁY:

  • karteczki samoprzylepne (lub inne) na imiona, 
  • karty eksperta I i II (opis kart znajduje się w załączniku na dole strony),
  • cztery duże kartony z napisami: satelita, rakieta, prom kosmiczny, stacja kosmiczna,
  • kilkanaście kartonów różnej wielkości, gazety do skręcania rurek i zgniatania w kulki, butelki plastikowe po napojach,
  • taśma klejąca i malarska, nożyczki (po cztery sztuki).

Kontynuacją zajęć może być wycieczka do firmy związanej z transportem (np. na kolej, do bazy PKS, portu rzecznego lub morskiego, na lotnisko). Dzieci mogą przeprowadzać wywiady i robić zdjęcia.

CELE:

Celem zajęć jest przybliżenie dzieciom zawodu kosmonauty oraz różnych pojęć i obiektów z nim związanych. Dzieci poznają takie obiekty, jak: satelita, rakieta, prom kosmiczny, stacja kosmiczna. Dowiedzą się, jak kosmonauci zaspokajają podstawowe życiowe potrzeby i wykonują różne czynności w kosmosie (sen, odżywianie, toaleta, spacer). Nauczą się wyszukiwania potrzebnych informacji i przekazywania ich innym, rozwiną umiejętności pracy w zespole. Zajęcia służą również rozwijaniu ciekawości poznawczej.

Rozpoczęcie zajęć (10 minut)

Uczestnicy siedzą w kręgu na krzesełkach lub na podłodze. Osoba prowadząca przedstawia się i wita zebranych. Uczestnicy zajęć przedstawiają się: podają swoje imiona, zapisują je na przygotowanych karteczkach i przypinają jako wizytówki. Następnie osoba prowadząca mówi, na jaki temat będą zajęcia, jakie metody i formy pracy będą stosowane (praca w grupach, scenki, prace plastyczne).

W tworzeniu wizytówek z imionami mogą pomóc wolontariusze. Jeśli dzieci się znają, tę część zajęć można pominąć.

Ćwiczenie 1 (30 minut)

Obiekty kosmiczne

Osoba prowadząca przedstawia książeczkę „Mam przyjaciela kosmonautę”, która została wykorzystana do przygotowania zajęć, oraz karty eksperta. Każde dziecko losuje „Kartę eksperta I” i zapoznaje się z tekstem na karcie. Mówi pozostałym dzieciom, jakie informacje ma na swojej karcie. Rozstawiamy na sali cztery kartony z napisanymi nazwami obiektów: satelita, rakieta, prom kosmiczny, stacja kosmiczna. Dzieci stają przy danym kartonie-obiekcie, zgodnie ze swoją „Kartą eksperta”. W ten sposób zostają podzielone na cztery grupy.

Zadaniem grupy jest zbudowanie modelu danego obiektu kosmicznego z kartonów, gazet (do skręcania rurek i zgniatania w kulki), butelek plastikowych. Dzieci mogą wykorzystywać taśmę klejącą i malarską, nożyczki. Przy budowaniu modeli dzieci korzystają z informacji zawartych na „Kartach eksperta I”. Każdej grupie towarzyszy wolontariusz.

Po zakończeniu pracy grupy prezentują swoje modele pozostałym uczestnikom i wyjaśniają, do czego służy dany obiekt.

Uwaga. Należy zgromadzić dużą ilość kartonów, gazet, butelek plastikowych. Najlepiej poprosić wolontariuszy, aby zebrali je w sklepach, w domu lub innych miejscach.

Przerwa (15 minut)

Ćwiczenie 2 (30 minut)

Życie w przestrzeni kosmicznej

Uczestnicy losują „Karty eksperta II” i podobnie jak w przypadku „Kart eksperta I” dzielą się na grupy: spacer kosmiczny, kuchnia kosmiczna, łazienka kosmiczna, sypialnia kosmiczna.

Na podstawie informacji zawartych na „Kartach eksperta II” grupy przygotowują scenki prezentujące dany obszar życia w kosmosie. Mogą wykorzystywać do tego takie materiały, jak w ćwiczeniu „Obiekty kosmiczne”.

Po zakończeniu pracy dzieci odgrywają scenki pokazujące, jak kosmonauci śpią, jak i co jedzą, jak wychodzą w przestrzeń kosmiczną.

Podsumowanie zajęć (10 minut)

Osoba prowadząca wyjaśnia dzieciom, że podczas zajęć zajmowały się pojazdami kosmicznymi, ale na razie mogą korzystać z nich jedynie kosmonauci. Upowszechnienie lotów w kosmos być może nastąpi w przyszłości. Obecnie ludzie korzystają ze znanych sobie środków transportu. Osoba prowadząca prezentuje pozostałe książeczki z serii Mądra Mysz o zawodach związanych z pojazdami i transportem: „Mam przyjaciela kierowcę autobusu”, „Mam przyjaciela kolejarza”, „Mam przyjaciela marynarza”, „Mam przyjaciela pilota”, „Mam przyjaciela kierowcę rajdowego”.

Dzieci oglądają książeczki. Zachęcamy je do wypożyczenia ich.

ZAŁĄCZNIK – KARTY EKSPERTA

„Karty eksperta I” to skserowane strony książeczki z dopisaną flamastrem nazwą obiektów, o których informują. Strony książki nie są ponumerowane. Dla ułatwienia należy wprowadzić numerację od pierwszej strony z tekstem.

Przygotowujemy tyle kart, ile dzieci uczestniczy w zajęciach. Pamiętamy o tym, że dzieci będą pracować w grupach, a każda grupa powinna posiadać karty z nazwą innego obiektu. Np. jeśli w zajęciach uczestniczy szesnaścioro dzieci, przygotowujemy 16 kart:

2 karty ze stroną nr 1 i dopiskiem „satelita”
2 karty ze stroną nr 2 i dopiskiem „satelita”
2 karty ze stroną nr 3 i dopiskiem „rakieta”
2 karty ze stroną nr 4 i dopiskiem „rakieta”
2 karty ze stroną nr 10 i dopiskiem „prom kosmiczny”
2 karty ze stroną nr 11 i dopiskiem „prom kosmiczny”
2 karty ze stroną nr 14 i dopiskiem „stacja kosmiczna”
2 karty ze stroną nr 15 i dopiskiem „stacja kosmiczna”

Jeśli w zajęciach uczestniczy mniej niż szesnaścioro dzieci, losują po jednej karcie, a pozostałe karty rozdajemy, zwracając uwagę na to, aby powstały odpowiednie grupy eksperckie.

„Karty eksperta II” to skserowane strony książeczki z dopisaną flamastrem nazwą obszaru życia, o którym informują. Strony książki nie są ponumerowane. Dla ułatwienia należy wprowadzić numerację od pierwszej strony z tekstem.

Przygotowujemy tyle kart, ile dzieci uczestniczy w zajęciach. Pamiętamy o tym, że dzieci będą pracować w grupach, a każda grupa powinna posiadać karty z nazwą innego obszaru życia. Np. jeśli w zajęciach uczestniczy szesnaścioro dzieci, przygotowujemy 16 kart:

2 karty ze stroną 7 z dopiskiem „spacer kosmiczny”
2 karty ze stroną 8 z dopiskiem „spacer kosmiczny”
4 karty ze stroną 16 z dopiskiem „sypialnia kosmiczna”
4 karty ze stroną 18 z dopiskiem „łazienka kosmiczna”
4 karty ze stroną 19 z dopiskiem „kuchnia kosmiczna”

Jeśli w zajęciach uczestniczy mniej niż szesnaścioro dzieci, losują po jednej karcie, a pozostałe karty rozdajemy, zwracając uwagę na to, aby powstały odpowiednie grupy eksperckie.

MILION PRZYGÓD Z KSIĄŻKĄ

Scenariusz „Wędrówki do gwiazd” został przygotowany w ramach akcji „Milion przygód z książką”. „Milion przygód z książką” to akcja dla bibliotek publicznych, zainicjowana przez Fundację LOTTO Milion Marzeń i realizowana wspólnie ze Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL oraz z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Celem akcji było propagowanie i upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Akcja trwała od czerwca do września 2013 r. 

AUTORKA SCENARIUSZA: Beata Pawłowicz  

LICENCJA

Scenariusz jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów oraz Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL. Nie wolno używać tego utworu do celów komercyjnych. Zezwala się na kopiowanie, rozpowszechnianie, odtwarzanie i wykonywanie utworu oraz tworzenie utworów zależnych – pod warunkiem zachowania niniejszej licencji i wskazania autorów oraz Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL jako właścicieli praw do tekstu. Treść licencji jest dostępna na stronie: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode.  

Strona korzysta z plików cookie. Więcej na temat ciasteczek można przeczytać w Wikipedii. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.