Scenariusz Rozmowa? Bezcenna

Spotkanie "Rozmowa? Bezcenna", czyli jak skorzystać z komunikatora internetowego, polega na pokazaniu seniorom łatwego i bezpłatnego narzędzia, jakim jest komunikator internetowy. Poniższy scenariusz jest poświęcony największemu i najpopularniejszemu komunikatorowi, czyli Skype.

Dzięki niemu można całkowicie bezpłatnie rozmawiać z osobami w najdalszej części świata. Dodatkowo Skype daje możliwość zobaczenia osoby, z którą się rozmawia.

Scenariusz został przygotowany jako propozycja zajęć organizowanych w ramach kampanii „Tydzień z Internetem 2011” przez biblioteki biorące udział w konkursie „Pomyszkuj w bibliotece – Tydzień z Internetem 2011”.

Jak należy przygotować się do spotkania?

Sprzęt i oprogramowanie

Podczas spotkania potrzebne będą dwa komputery, stojące od siebie w takiej odległości, aby nie była możliwa bezpośrednia rozmowa korzystających z nich osób. Komputery powinny być podłączone do możliwie najszybszego Internetu. Jeżeli biblioteka dysponuje większą liczbą sprzętu komputerowego, można przygotować odpowiednio więcej par komputerów. Ponadto komputery powinny posiadać słuchawki z mikrofonami i kamerki internetowe.

Na każdym komputerze należy zainstalować program Skype, który można pobrać bezpłatnie ze strony internetowej http://www.skype.com/pl/. Szczegółowa instrukcja, jak instalować program Skype na komputerze, znajduje się na stronach 49 – 53 podręcznika „Aktywna Biblioteka. Multimedia i nowoczesna komunikacja”. Podręcznik można pobrać bezpłatnie ze strony: http://issuu.com/publikacjefrsi/docs/nowowczesna-komunikacja/1

Po zainstalowaniu programu Skype na każdym z komputerów należy założyć konto, które umożliwi rozmowę korzystających z nich osób. Aby uprościć organizację spotkania, warto założyć na każdym komputerze konto biblioteki z kolejnymi numerami porządkowymi np. biblioteka1, biblioteka2, etc.

Wolontariusze

Wolontariusze mogą pomóc przy promocji wydarzenia lub w przygotowaniu sali i sprzętu. Mogą również spełnić bardzo ważną rolę, asystując uczestnikom spotkania przy posługiwaniu się komputerem i używaniu komunikatora.

Wolontariuszami mogą być stali bywalcy biblioteki, uczniowie, harcerze, a także inne osoby, włącznie z samymi seniorami.

Wolontariuszy warto wcześniej zaprosić do biblioteki, żeby pokazać im salę, pozwolić wypróbować sprzęt, działanie komunikatora oraz przekazać kilka podstawowych wskazówek dotyczących komunikowania się z uczestnikami spotkania. Ważne jest, aby uwrażliwić wolontariuszy na potrzeby osób, które do tej pory z komputerów i Internetu nie korzystały.

Wolontariusze powinni umieć posługiwać się prostym językiem (bez specjalistycznych określeń, komputerowego żargonu) oraz wykazać cierpliwością: pozwolić uczestnikom obsługiwać komputer w ich własnym tempie, nie wyręczać ich, a jedynie służyć pomocą.

Na początku spotkania należy przedstawić wolontariuszy, a na zakończenie publicznie im podziękować. W przypadku uczniów warto też przekazać podziękowania  nauczycielom, dyrektorowi szkoły i rodzicom.

Więcej o wolontariacie można znaleźć w podręczniku „Aktywna Biblioteka. Miejsce dla młodych”, na stronach 85 – 92, który można bezpłatnie pobrać ze strony: http://issuu.com/publikacjefrsi/docs/miejsce-dla-mlodych

Partnerzy

Zachęcamy do zaangażowania w organizację spotkania inne organizacje i instytucje. Tacy partnerzy mogą pomóc między innymi:

 • w skompletowaniu potrzebnego sprzętu, jeśli biblioteka nie dysponuje odpowiednimi zasobami – można w tej sprawie zwrócić się do szkoły, domu kultury czy zaprzyjaźnionej organizacji pozarządowej; w niektórych miejscowościach działają Gminne Centra Informacji i inne instytucje dysponujące komputerami, rzutnikami itp.
 • w przygotowaniu poczęstunku (kawa, herbata, ciastka) – tu pomóc mogą właściciele kawiarni czy cukierni, ale także osoby indywidualne, które zdecydują się np. upiec ciasto.
 • w pozyskaniu wolontariuszy – szkoła (podstawowa, gimnazjum, liceum), uczelnia wyższa, dom kultury, straż pożarna, ZHP, koło gospodyń wiejskich itd.

Działania promocyjne

Co najmniej tydzień przed terminem spotkania należy:

 • wywiesić plakaty promujące spotkanie wewnątrz i na zewnątrz biblioteki, w urzędzie gminy, domu kultury, na miejscowej tablicy ogłoszeń itd.;
 • zadbać o jak najszerszą dystrybucję ulotek zapraszających do udziału w spotkaniu – można je rozdać osobom odwiedzającym bibliotekę, wyłożyć w domu kultury, urzędzie gminy, na przystanku autobusowym, w sklepie, na poczcie itd.; można też poprosić wolontariuszy o wrzucenie ulotek do skrzynek pocztowych w prywatnych domach czy mieszkaniach;
 • zachęcić młodzież szkolną do przyprowadzenia na spotkanie babci lub dziadka – w tym celu przygotowaliśmy materiały do rozpowszechnienia w szkołach i innych miejscach skupiających młodzież;
 • zaprosić wójta, burmistrza, prezydenta miasta lub innych gości specjalnych;
 • wysłać informację prasową do mediów, z opisem spotkania i zaproszeniem dziennikarzy do wzięcia w nim udziału.

Czy wszystko zostało przygotowane? – lista sprawdzająca

 1. Zostały przeprowadzone działania promocyjne.
 2. Wolontariusze potwierdzili obecność, znają swoje zadania, są przygotowani.
 3. Goście specjalni i dziennikarze potwierdzili obecność (opcjonalnie).
 4. Sprzęt jest skompletowany i sprawdzony.
 5. Program Skype został zainstalowany, konta biblioteczne założone.
 6. Ustawienie mebli i sprzętu w sali jest zaplanowane, osoby odpowiedzialne za aranżację – wyznaczone.
 7. Prowadzący spotkanie zna swoje zadania.
 8. Lista obecności jest przygotowana.
 9. Poczęstunek został zamówiony (opcjonalnie).
 10. Działanie formularza rejestrującego udział w „Tygodniu z Internetem 2011” zostało sprawdzone, arkusz ułatwiający zbieranie danych uczestników jest wydrukowany.
 11. Aparat fotograficzny do robienia pamiątkowych zdjęć jest przygotowany i sprawny.

Jak przeprowadzić spotkanie?

Przywitanie

Przy wejściu uczestnicy wpisują swoje imię i nazwisko na przygotowaną wcześniej listę obecności.

Dyrektor biblioteki lub inna osoba prowadząca spotkanie wita uczestników, gości specjalnych, dziennikarzy i wolontariuszy. W zależności od tego, czy do biblioteki przyjdzie grupa czy też uczestnicy będą przychodzić indywidualnie, powitanie może mieć mniej lub bardziej formalny charakter. Warto podkreślić, że akcja odbywa się w ramach międzynarodowego tygodnia promowania Internetu. Można też krótko zaprezentować działalność biblioteki, a zwłaszcza aktywności skierowane do seniorów (można przekazać ulotki i inne materiały informacyjne, żeby zachęcić do ponownego przyjścia do biblioteki).

Następnie osoba prowadząca przekazuje krótką informację o spotkaniu: na czym będzie polegać, ile będzie trwało, jaka jest rola wolontariuszy. Należy zaprezentować plan wydarzenia w zachęcający sposób, nie używając niezrozumiałych słów. Takie terminy jak: „przeglądarka”, „myszka”, „enter”, „klikać” uczestnicy powinni poznać dopiero podczas pracy przed komputerem. Można wytłumaczyć, dlaczego warto korzystać z komunikatora internetowego (komunikator internetowy zainstalowany na komputerze jest programem, dzięki któremu można bezpłatnie skontaktować się z rodziną i znajomymi mieszkającymi na całym świecie. Jedynym warunkiem skorzystania z komunikatora jest dostęp do komputera podłączonego do Internetu).

Potem osoba prowadząca zapoznaje obecnych z przestrzenią („tutaj znajdują się komputery, z których będziemy korzystać”). Warto także przewidzieć czas na zadanie pytań przez uczestników.

Przebieg

Po przywitaniu należy przedstawić zasady funkcjonowania komunikatora internetowego. Jeśli jest taka możliwość, można to zrobić jednocześnie dla wszystkich użytkowników np. używając projektora multimedialnego i wyświetlając obraz z monitora na dużym ekranie lub jasnej ścianie.

Następnie należy poprosić uczestników, żeby dobrali się w dwuosobowe zespoły, które będą korzystały z jednego komputera. Powinny powstać przynajmniej dwa zespoły, które usiądą przy dwóch różnych komputerach.

Zespoły zajmują miejsca przy komputerach, każdemu zespołowi towarzyszy pracownik biblioteki lub wolontariusz, pomagający w obsłudze komputera tzn. uruchomieniu programu Skype i nawiązaniu połączenia z zespołem przy drugim komputerze. Każdy z uczestników powinien mieć możliwość samodzielnego nawiązania połączenia przez komunikator.

Każdy uczestnik otrzymuje krótką instrukcję, jak we własnym zakresie na domowym komputerze zainstalować program Skype i go obsługiwać. Instrukcja jest załącznikiem do niniejszego scenariusza  (można ją powielić i upowszechniać wśród osób odwiedzających bibliotekę).

Zakończenie

Osoba prowadząca prosi każdego uczestnika o powiedzenie, co podobało się w spotkaniu, co można byłoby zrobić lepiej, czy potrzebują więcej spotkań z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Można wręczyć uczestnikom dyplomy przypominające ich pierwszy kontakt z komputerem i Internetem (mogą to być również pamiątki wykonane przez uczniów w porozumieniu z nauczycielem plastyki czy informatyki). Można zrobić każdemu z osobna i wszystkim razem pamiątkowe zdjęcia. Uwaga! Warto uzyskać zgodę na wykorzystanie wizerunku osoby znajdującej się na zdjęciu, żeby móc je potem wykorzystywać w celach promocyjnych.

Osoba prowadząca dziękuje seniorom za udział w spotkaniu, a wolontariuszom i partnerom za pomoc w zorganizowaniu spotkania.

Efekty spotkania

Działania promocyjne po spotkaniu

 • można przesłać pisemne podziękowanie gościom specjalnym, którzy wzięli udział w spotkaniu oraz rodzicom / nauczycielom uczniów zaangażowanych w to przedsięwzięcie;
 • warto przygotować krótką relację ze spotkania dla mediów i rozesłać wraz z kilkoma zdjęciami dokumentującymi wydarzenie;
 • można zorganizować w bibliotece lub innym miejscu wystawę zdjęć zrobionych podczas spotkania.

Strona korzysta z plików cookie. Więcej na temat ciasteczek można przeczytać w Wikipedii. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.