Scenariusz W 80 minut dookoła świata

W 80 minut dookoła świata to wspólna zabawa dla osób w różnym wieku - wirtualna podróż po wielu kontynentach, która pozwala na integrację, wywołuje śmiech i emocje związane z odkrywaniem nowych rzeczy. Uczestnicy spotkania dobrani w drużyny będą przeprawiać się przez dżunglę, pustynię, kanion, świat podwodny, muzeum i miasto Inków... Spotkanie może być też okazją do zaproszenia ciekawego podróżnika.

Scenariusz został przygotowany w ramach kampanii „Tydzień z Internetem 2012” jako jedna z propozycji do wykorzystania podczas spotkań organizowanych w bibliotekach i innych instytucjach, które wzięły udział w kampanii.

 • Spotkanie zaplanowane jest na 2 godziny.
 • W spotkaniu może brać udział od 6 do 30 osób, podzielonych na drużyny, składające się z minimum 3 osób każda.
 • Należy zadbać o to, aby każda drużyna składała się z osób w różnym wieku – mogą to być drużyny rodzinne (ale nie muszą – ważne, żeby były międzypokoleniowe).
 • Uczestnicy spotkania nie muszą umieć obsługiwać komputer czy korzystać z Internetu.

Jak należy przygotować się do spotkania?

SPRZĘT I OPROGRAMOWANIE

Podczas spotkania potrzebne będą: komputer z dostępem do Internetu, myszka komputerowa, ewentualnie głośniczki, rzutnik multimedialny, ekran (funkcję ekranu może pełnić też zwykła biała ściana) i krzesła (dla młodszych mogą być poduchy).

Ważne jest, by szybkość Internetu była wystarczająca do przeglądania materiałów w Internecie (warto przetestować wcześniej, czy wszystkie strony dobrze działają). Na ogół wystarcza prędkość 1024 kb/s. Prędkość łącza można sprawdzić używając odpowiedniego narzędzia, do znalezienia na przykład na stronie http://www.speedtest.pl/

PARTNERZY

Zachęcamy do zaangażowania w przygotowanie spotkania inne organizacje i instytucje – mogą pomóc między innymi:

 • W skompletowaniu potrzebnego sprzętu – w tej sprawie można zwrócić się do biblioteki, szkoły, domu kultury czy organizacji pozarządowej; w niektórych miejscowościach działają Gminne Centra Informacji i inne instytucje dysponujące komputerami, rzutnikami itp.
 • W przygotowaniu poczęstunku (kawa, herbata, ciastka) – tu pomóc mogą właściciele kawiarni czy cukierni, ale także osoby indywidualne, które zdecydują się np. upiec ciasto. Ze względu na charakter spotkania można przygotować smakołyki bardziej orientalne, wyszukać przepisy na ciasto z daktylami albo kupić ciastka francuskie.
 • W przygotowaniu scenografii –osoby pomysłowe, ze zdolnościami plastycznymi, lokalni twórcy. Można pokazać mapy, atlasy i książki podróżnicze (w tle może grać muzyka orientalna). Można też zaaranżować salę w jakiejś konwencji, na przykład przynieść leżaki i parasole i zrobić klimat plażowo-wakacyjny, można przynieść plecaki, liny i buty i zrobić dekorację w klimacie wyprawy w góry.
 • W pozyskaniu wolontariuszy – biblioteka, szkoła, uczelnia wyższa, dom kultury, straż pożarna, koło gospodyń wiejskich itd. Związek Harcerstwa Polskiego jest partnerem Tygodnia z Internetem 2012, więc można liczyć na pomoc harcerzy.
 • W przygotowaniu nagród dla uczestników – władze gminy czy na przykład księgarnia, ale także media – nagrodą dla uczestników mogłaby być publikacja ich zdjęcia w wydaniu lokalnej gazety.

WOLONTARIUSZE

Wolontariusze mogą pomóc przy promocji wydarzenia, w przygotowaniu sali i sprzętu czy przeprowadzeniu samego spotkania (obsługa sprzętu, robienie zdjęć itd.). Mogą pełnić bardzo ważną rolę, asystując osobom biorącym udział w spotkaniu przy obsłudze komputera i stron internetowych, w tym przy wypełnianiu formularza internetowego dla uczestników Tygodnia z Internetem.

Wolontariuszami mogą być zarówno ludzie młodzi, jak i seniorzy, dobrym pomysłem będzie zaproszenie miłośników podróży, fotografów – amatorów.

Wolontariuszy warto wcześniej zaprosić do biblioteki/szkoły/domu kultury/pracowni komputerowej czy innego miejsca, w którym ma odbyć się spotkanie, żeby pokazać im salę, pozwolić wypróbować sprzęt, wykorzystywane podczas spotkania strony internetowe oraz przekazać kilka podstawowych wskazówek dotyczących komunikowania się z uczestnikami spotkania. Ważne jest, aby uwrażliwić wolontariuszy na potrzeby osób, które do tej pory z komputerów i Internetu nie korzystały.

Na początku spotkania należy przedstawić wolontariuszy, a na zakończenie publicznie im podziękować. W przypadku uczniów warto też przekazać podziękowania rekomendującemu ich nauczycielowi, dyrektorowi szkoły i rodzicom.

Do proponowanych zdjęć i zabaw można dostać się poprzez wyszukiwanie bezpośrednio na każdej ze stron, ale przygotowaliśmy też zestaw gotowych linków, żeby spotkanie było dynamiczne i wyszukiwanie nie zajmowało zbyt wiele czasu. Proponujemy pokazać uczestnikom wszystkie cztery portale, ale podczas spotkania korzystać raczej z linków. Są one dostępne w dokumencie „LINKI”, opisanym bardziej szczegółowo w dalszej części scenariusza.

Ponadto w dokumencie „Instrukcja dla osoby prowadzącej” można znaleźć podpowiedzi, jak szukać konkretnych informacji i funkcji na stronach.

WARTO PRZEMYŚLEĆ

 • Jak zaaranżować przestrzeń? Krzesła powinny być ustawione w taki sposób, by uczestnicy siedzieli w swoich drużynach, widzieli siebie nawzajem, inne drużyny i ekran. W centrum powinien być ustawiony komputer z dostępem do Internetu, podłączony do rzutnika multimedialnego i głośniczków. Komputer jest obsługiwany przez osobę prowadzącą lub wolontariusza, obok przygotowane jest krzesło dla uczestników spotkania, którzy w danym momencie będą mieli konkretne zadanie do wykonania przy komputerze.
 • Jak podzielić uczestników na drużyny? Uczestnicy mogą zgłaszać się w drużynach, ale może się zdarzyć, że ktoś przyjdzie na spotkanie indywidualnie. Takie osoby należy poprosić o utworzenie drużyny (jeśli są przynajmniej trzy osoby) lub o dołączenie do już istniejących. Spotkanie jest zaplanowane dla sześciu drużyn. Są to: KONESERZY SZTUKI, ODKRYWCY DŻUNGLI, PŁETWONURKOWIE, FOTOGRAFOWIE, ENTOMOLODZY (CZYLI ZNAWCY OWADÓW), INKOWIE. Może się zdarzyć, że drużyn jest mniej, wówczas jedna drużyna losuje dwie nazwy (występuje wówczas w dwóch rolach i ma więcej zadań) albo wybiera się mniej kontynentów do odwiedzenia.
 • Czy jest szansa na przygotowanie nagród dla uczestników? Jeśli nie będzie to możliwe, to można wszystkim uczestnikom przyznać tytuł Globtrottera i wydrukować dyplomy.

Działania promocyjne przed spotkaniem

Co najmniej dwa tygodnie przed terminem spotkania należy:

 • Wywiesić plakaty promujące spotkanie w przestrzeni miejscowości, w szkole, bibliotece, urzędzie gminy, domu kultury, na miejscowej tablicy ogłoszeń itd.
 • Zadbać o jak najszerszą dystrybucję ulotek zapraszających do udziału w spotkaniu – np. biblioteki mogą je wkładać do wypożyczanych książek niczym zakładkę, można też wyłożyć je w domu kultury, urzędzie gminy, na przystanku autobusowym, w sklepie, na poczcie itd. Można też poprosić wolontariuszy o wrzucenie ulotek do skrzynek pocztowych w prywatnych domach i mieszkaniach.
 • Zaprosić wójta, burmistrza, prezydenta miasta lub innych gości specjalnych, na przykład podróżników.
 • Wysłać informację prasową do mediów, z opisem spotkania i zaproszeniem dziennikarzy do wzięcia w nim udziału
 • Można też zamieścić informację o spotkaniu na stronie internetowej biblioteki/szkoły/domu kultury czy gminy, na Facebooku, na lokalnym portalu informacyjnym czy forach mieszkańców. Można też wysłać zaproszenia pocztą elektroniczną.

Zebranie grupy

Uczestnicy spotkania (od 6 do 30 osób) zostaną podzieleni na drużyny (liczące od 3 do 5 osób). Optymalna liczba drużyn to 6 (czyli tyle, ile odwiedzanych kontynentów). Jeśli jest ich mniej, wówczas jedna drużyna może mieć przydzielone dwa kontynenty, czyli będzie miała więcej zadań do wykonania. Ewentualnie można zrezygnować z odwiedzenia niektórych kontynentów. Drużyn nie powinno być więcej niż sześć, a nie mniej niż dwie. Sukces spotkania zależy od tego, czy przyjdą chętni. Dlatego warto zebrać wstępne deklaracje udziału jeszcze przed spotkaniem.

Czy wszystko zostało przygotowane? – lista sprawdzająca    

 1. Zgłosiłem/zgłosiłam, że wezmę udział w Tygodniu z Internetem (od 7 do 19 marca na www.biblioteki.org będzie można zgłosić chęć udziału w akcji – rejestracja nie jest obowiązkowa, ale dzięki niej będzie można np. łatwiej pozyskać wolontariuszy).
 2. Zostały przeprowadzone działania promocyjne (plakaty, ulotki, informacja prasowa, zaproszenia, informacje na witrynach internetowych itd.).
 3. Zostały zebrane zgłoszenia od uczestników (opcjonalnie).
 4. Wybrana została osoba do poprowadzenia spotkania.
 5. Wolontariusze potwierdzili obecność, znają swoje zadania, są przygotowani.
 6. Goście specjalni i dziennikarze potwierdzili obecność.
 7. Sprzęt (komputer z dostępem do Internetu, podłączony do rzutnika i głośniczków) jest skompletowany i sprawdzony.
 8. Prędkość Internetu została przetestowana.
 9. Wiemy, jak działają serwisy potrzebne podczas spotkania.
 10. Działanie formularza rejestrującego udział w „Tygodniu z Internetem 2012” zostało sprawdzone.
 11. Osoba prowadząca spotkanie zna swoje zadania, ma wydrukowany dokument „Instrukcja dla osoby prowadzącej” oraz dokument „Teksty do głośnego odczytania”.
 12. Osoba prowadząca, wolontariusze i inni organizatorzy zapoznali się dokładnie ze scenariuszem, poszczególnymi stronami internetowymi, zadaniami. Na komputerze mają otwarty slajd powitalny i dokument „Linki”.
 13. Ustawienie mebli i sprzętu w sali jest zaplanowane, osoby odpowiedzialne za aranżację – wyznaczone.
 14. Lista obecności jest wydrukowana i wyłożona przy wejściu.
 15. Poczęstunek został zamówiony /zorganizowany (opcjonalnie).
 16. Dla drużyn przygotowane są: pisaki, kartki z nazwami drużyn, naklejki.
 17. Nagrody / dyplomy są przygotowane.
 18. Ulotki z listą ciekawych linków zostały wydrukowane i wyłożone przy wyjściu.
 19. Aparat fotograficzny do robienia pamiątkowych zdjęć jest przygotowany i sprawny (ma naładowaną baterię i wolne miejsce na karcie pamięci).

Przebieg spotkania

PRZYWITANIE – 10 minut

Przy wejściu uczestnicy wpisują swoje imię i nazwisko na przygotowaną wcześniej listę obecności. Na ekranie wyświetlony jest już slajd powitalny (można poprosić np. dzieci lub wolontariuszy o przygotowanie takiego slajdu).

Osoba prowadząca spotkanie wita uczestników, gości specjalnych, dziennikarzy i wolontariuszy. Warto podkreślić, że spotkanie odbywa się w ramach międzynarodowej akcji Tydzień z Internetem 2012.

Następnie osoba prowadząca przekazuje krótką informację o spotkaniu: na czym będzie polegać, ile będzie trwało, jaka jest rola wolontariuszy.

Osoba prowadząca zapoznaje obecnych z przestrzenią. Warto przewidzieć też czas na zadanie pytań przez uczestników.

Stoliki i krzesła lub same krzesła powinny być ustawione w taki sposób, by uczestnicy siedzieli w miarę blisko siebie, widzieli się nawzajem i jednocześnie widzieli ekran. W centrum powinien być ustawiony komputer z dostępem do Internetu, podłączony do rzutnika multimedialnego lub monitora i głośniczków. Komputer obsługuje osoba prowadząca spotkanie lub wolontariusz.

W 80 MINUT DOOKOŁA ŚWIATA – 80 minut

Uwaga! W tej części bardzo ważne jest pilnowanie czasu przez osobę prowadzącą spotkanie – zadań jest naprawdę dużo. Ponadto bardzo potrzebna jest osoba do pomocy przy obsłudze komputera (włączanie odpowiednich linków itd.) – dzięki temu spotkanie zostanie sprawniej przeprowadzone.

Szczegółowe informacje i wskazówki znajdują się w dokumencie „Instrukcja dla osoby prowadzącej”, między innymi: opis poszczególnych zadań, podpowiedzi, informacje o odwiedzanych miejscach itd. „Instrukcja dla osoby prowadzącej” jest najważniejszą pomocą dla osoby prowadzącej spotkanie, która powinna mieć ją wydrukowaną i korzystać z niej przez całe spotkanie.

Ponadto warto mieć przez cały czas otwarty dokument „Linki”, żeby szybko przechodzić do odpowiednich stron internetowych.

Uczestnicy spotkania są podzieleni na sześć drużyn, składających się z minimum trzech osób każda. Drużyny najpierw losują nazwy:

1. Koneserzy sztuki
2. Odkrywcy dżungli
3. Płetwonurkowie
4. Fotografowie
5. Entomolodzy, czyli znawcy owadów
6. Inkowie

Przeprowadzamy trzy zabawy na rozgrzewkę, a potem przechodzimy do zadań dla drużyn.

Każda drużyna ma dwa zadania do wykonania. Członek/ członkowie danej drużyny siadają przy komputerze podłączonym do projektora i wykonują różne zadania np. odnajdują egzotyczne miejsca na internetowych mapach, odczytują różne ciekawostki na temat znalezionych miejsc. Muszą też odpowiadać na pytania. Wszyscy, również inne drużyny, mają prawo im podpowiadać. Nie ma drużyn zwycięskich ani przegranych. Chodzi o to, by wszyscy uczestnicy spotkania objechali świat w 80 minut i dobrze się przy tym bawili.

ZAKOŃCZENIE – 20 minut

Poczęstunek np. orientalna potrawa, egzotyczny owoc (opcjonalne).

Rozdanie nagród – może wręczać gość specjalny, np. burmistrz czy wójt (opcjonalne). Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy z tytułem „Globtrotter”.

Zachęcenie do dalszego szperania w Internecie – przekazanie informacji, że adresy stron wykorzystanych podczas spotkania można znaleźć w ulotkach, które leżą przy komputerach.

Osoba prowadząca prosi każdego uczestnika o powiedzenie, co podobało się w spotkaniu, co można byłoby zrobić lepiej, czy potrzebują więcej spotkań z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Pamiątkowe zdjęcie wszystkich drużyn (dla mediów, na stronę internetową, Facebook itd.). Uwaga! Warto uzyskać zgodę na wykorzystanie wizerunku osób znajdujących się na zdjęciu, żeby móc je potem wykorzystywać w konkursie „Co trzy głowy to nie jedna!”.

Podziękowanie za udział w spotkaniu, podziękowanie dla partnerów, sponsorów, wolontariuszy. Prowadzący może zapowiedzieć inne zbliżające się wydarzenia.

Efekty spotkania

Działania promocyjne po spotkaniu:

 • Można przesłać pisemne podziękowanie gościom specjalnym, którzy wzięli udział w spotkaniu.
 • Warto przygotować krótką relację ze spotkania dla mediów i rozesłać wraz z kilkoma zdjęciami dokumentującymi wydarzenie.
 • Relację i zdjęcia ze spotkania można też umieścić na stronach internetowych (organizatora spotkania, urzędu gminy, lokalnym portalu informacyjnym).
 • Jeśli zostały zebrane adresy email uczestników spotkania, można wysłać im kilka zdjęć na pamiątkę.
 • Można zorganizować wystawę zdjęć zrobionych podczas spotkania.

Strona korzysta z plików cookie. Więcej na temat ciasteczek można przeczytać w Wikipedii. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.