Culture Crossover. Gra rozwijająca kompetencje do życia w zróżnicowanym świecie. Nagranie webinarium

Przedstawiamy nagranie webinarium z 14 listopada 2022 r., poświęconego darmowej grze Culture Crossover wspierającej poznawanie różnych kultur w bibliotece.

Wzrastające zróżnicowanie kulturowe w różnych miejscach nauki, pracy i życia wymaga umiejętności  przystosowania się do nieznanego środowiska oraz nauczenia się efektywnej współpracy z osobami z różnych środowisk kulturowych. Gra hybrydowa Culture Croossover pomaga rozwijać kompetencje międzykulturowe osób grających poprzez poznawanie różnych perspektyw i sposobów rozumienia otaczającej nas rzeczywistości.

Podczas webinarium:

  • opowiedzieliśmy o komunikacji międzykulturowej i jej znaczeniu w pracy z grupami zróżnicowanymi kulturowo
  • zaprezentowaliśmy grę hybrydową Culture Croossover
  • omówiliśmy zastosowanie gry w pracy z młodzieżą i dorosłymi z doświadczeniem migracji, w tym również z Ukrainy.

Ekspertka: Katarzyna Błasińska – trenerka komunikacji międzykulturowej i antydyskryminacyjnej, uwzględniająca globalną perspektywę omawianych zagadnień. Pracuje z osobami z doświadczeniem migracji i uchodźstwa w Polsce, Gruzji i Ugandzie, organizacjami i instytucjami na Ukrainie, Armenii i krajach UE, pracowała z Masajami w Kenii, osobami z dysfunkcją wzroku w Brazylii, pracownikami socjalnymi w Chinach. Wieloletnia koordynatorka projektów, aktywistka trzeciego sektora, mediatorka. W pracy wykorzystuje metody mediacji, dialogu i otwartej rozmowy, stawiając na współpracę z partnerami i szukanie najlepszych dróg odpowiedzi na zdiagnozowane potrzeby.

Webinarium prowadziła Monika Schmeichel-Zarzeczna z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Obejrzyj nagranie (ok. 60 min.):


Webinarium odbyło się w ramach cyklu edukacyjnego będącego częścią projektu „Biblioteka dla wszystkich. Równi. Różni. Ważni”.

Biblioteka dla wszystkich. Różni. Równi. Ważni, to innowacyjny projekt edukacyjno-społeczny, umożliwiający dzieciom i młodzieży zarówno z Ukrainy, jak i z Polski wspólną naukę, zabawę i nawiązywanie relacji. W ramach projektu dzieci i młodzież z Ukrainy i z Polski oraz ich opiekunowie, mogą skorzystać z nowoczesnej oferty programowej, nawiązać przyjaźnie, a nawet uczyć się wzajemnie swoich języków i kulturowych zwyczajów. Zajęcia prowadzą doświadczeni animatorzy, trenerzy i nauczyciele, a także odpowiednio przeszkoleni bibliotekarze. Biblioteki w ramach projektu otrzymują sprzęt niezbędny do realizacji programu, w tym komputery, interaktywne roboty, zestawy muzyczne i edukacyjne.