e-Mocni: ponad 20 ogólnodostępnych szkoleń online!

W ramach projektu „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści” przygotowaliśmy ponad 20 szkoleń online, wcześniej dostępnych tylko dla uczestników projektu. Zebraliśmy je i ...

Szkolenia dotyczą technologii i e-usług przydatnych na co dzień, np. prowadzenia rozmów wideo, obsługi konta bankowego, e-recepty, zakładania bloga czy korzystania z religijnych aplikacji mobilnych.

Nie możecie teraz w swoich placówkach i organizacjach prowadzić szkoleń stacjonarnych. Ale możecie zaproponować mieszkańcom, użytkownikom czy podopiecznym szkolenia online. 22 szkolenia składają się z nagrań webinariów, towarzyszących im prezentacji, krótkich filmów instruktażowych i tekstów uzupełniających. Zachęcamy do umieszczenia linków do szkoleń na stronach internetowych, fanpage’ach albo rozsyłania ich użytkownikom mailem. W przypadku udostępniania na fanpage’u prosimy o odznaczanie @emocniPL.

Każda osoba może wybrać spośród szkoleń dotyczących 9 różnych obszarów tematycznych: pracy i rozwoju zawodowego, relacji z bliskimi, edukacji, odpoczynku i hobby, zdrowia, finansów, religii i potrzeb duchowych, spraw codziennych i zaangażowania obywatelskiego. W każdym z obszarów jest dostępnych od 1 do 5 szkoleń, składających się z materiałów online o różnym stopniu zaawansowania i różnorodności.

Wszystkie szkolenia zostały opublikowane na stronie: https://e-mocni.org.pl/szkolenia-online/.

Przykłady szkoleń:

  • Obszar „Relacje z bliskimi”: szkolenie pt. „Utrzymywanie stosunków towarzyskich” – w jaki sposób i za pomocą jakich e-usług można komunikować się na odległość z innymi; nauka programu Skype; popularne serwisy służące do nawiązywania znajomości przez internet.
  • Obszar „Edukacja”: szkolenie pt. „Zdobywanie nowych kwalifikacji i uczenie się przez internet”– jakie korzyści można odnieść z uczenia się przez internet oraz w jaki sposób i w jakich formach można to robić (przykłady stron z kursami e-learningowymi, e-bookami, audiobookami czy filmami instruktażowymi); wskazówki, jak skutecznie uczyć się w domu i jak najlepiej wykorzystać dostępne możliwości.
  • Obszar „Odpoczynek i hobby”: szkolenie pt. „Spędzanie wolnego czasu” – m.in. legalne źródła kultury i rozrywki online oferujące dostęp do wystawy, elektronicznych książek, muzyki, filmów, seriali, spektakli teatralnych, programów telewizyjnych, audycji radiowych i audiobooków.
  • Obszar „Finanse”: szkolenie pt. „Zarządzanie swoimi finansami” – jak założyć internetowe konto w banku i posługiwać się nim – robić przelewy, zakładać lokaty, prawa konsumenta.

Szacunkowy czas, jaki trzeba poświęcić na zapoznanie się z materiałami szkolenia i wykonanie zadań to ok. 3,5 godziny, choć czas może być różny w poszczególnych szkoleniach. Wykonanie części zadań, np. potwierdzenie profilu zaufanego w urzędzie, nie jest obecnie możliwa.

Ważna informacja dla osób głuchych i niesłyszących/niedosłyszących: webinaria, filmy oraz dłuższe teksty posiadają nagrane tłumaczenie w PJM (polskim języku migowym). Nagrania i filmy instruktażowe posiadają napisy w języku polskim.

***

Szkolenia zostały przygotowane w ramach projektu „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści”, realizowanego przez partnerstwo w składzie: Fundacja Aktywizacja (partner wiodący), Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki oraz Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego. Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”). W ramach projektu w szkoleniach online uczestniczyło 1200 osób. Szkolenia zostały przygotowane w drugiej połowie 2018 r.