“Kurs na Odporność” – weź udział w bezpłatnym szkoleniu

Fundacja Szkoła z klasą zaprasza na bezpłatne 4-dniowe szkolenie dotyczące działań na rzecz odporności psychicznej dzieci i młodzieży. Szkolenie przeznaczone jest dla przedstawicieli/przedstawicielek organizacji i instytucji (biblioteki, domy kultury) zainteresowanych aplikowaniem o grant na działania z tego obszaru w zamkniętym konkursie grantowym. Termin zgłoszeń upłynie 7 kwietnia.

Gdzie i kiedy?

Szkolenie podzielone jest na dwa zjazdy w Warszawie (4 dni  – 32 godziny dydaktyczne):

  • pierwszy zjazd: 23 i 24 kwietnia 2024 (wtorek-środa, w godzinach 10-18.00 i 9-15.00),
  • drugi zjazd: 15 i 16 czerwca 2024 (sobota-niedziela; w godzinach 10-18.00 i 9-15.00),
  • pomiędzy zjazdami – zadanie domowe do wykonania.

Udział w całym szkoleniu i wykonanie zadania jest obowiązkowe. Osoby uczestniczące otrzymają zaświadczenie. Organizatorzy zapewniają zakwaterowanie w hotelu,  posiłki, materiały. Nie zwracają kosztów dojazdu.

Dla kogo?

Nabór na szkolenie będzie otwarty dla osób pracujących lub w inny sposób trwale związanych z fundacjami, stowarzyszeniami, stowarzyszeniami zwykłymi, bibliotekami lub domami kultury:

  • mającymi swoją siedzibę w miejscowościach do 50 tys. mieszkańców lub
  • działających w środowisku zagrożonym wykluczeniem społecznym.

Organizacje powinny realizować działania społeczne lub edukacyjne na rzecz dzieci i młodzieży nie krócej niż dwa lata.

Na szkolenie zostanie zaproszonych 30 osób z całej Polski, które – następnie, w imieniu swoich organizacji – będą się mogły ubiegać o dofinansowanie działań z dziećmi i młodzieżą wspierających ich w rozwijaniu odporności psychicznej. Jeden podmiot może zgłosić maksymalnie jedną osobę do udziału w szkoleniu.

Zgłoszenia przyjmowane są do 7 kwietnia.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: https://fed.org.pl/nabor-na-szkolenia-w-ramach-kursu-na-odpornosc/

“Kurs na Odporność” to nowe, pilotażowe przedsięwzięcie, którego inicjatorem i fundatorem jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Program będziemy realizować wspólnie z Fundacją Szkoła z Klasą. Program ma na celu wzmocnienie odporności psychicznej dzieci i młodzieży poprzez rozwój kompetencji osób pracujących na co dzień z najmłodszymi – od nauczycieli, poprzez pracowników bibliotek czy domów kultury, po edukatorów z organizacji pozarządowych.

Więcej informacji: https://fed.org.pl/kurs-na-odpornosc/