Zgłoś się do projektu „Moja biblioteka: przestrzeń wiedzy i rozmowy o Unii Europejskiej”

Fundacja Civis Polonus we współpracy z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce realizuje projekt, w którym wspiera biblioteki jako miejsca dostępu do rzetelnej, aktualnej, wiarygodnej informacji o sprawach europejskich. W projekcie mogą wziąć udział biblioteki z miejscowości do 50 tysięcy mieszkańców. Rekrutacja potrwa do 16 lutego.

Biblioteka jako miejsce informacji o Unii Europejskiej

Wykorzystaj przypadające w 2024 roku okazje, jakimi są 20. rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej oraz wybory do Parlamentu Europejskiego, aby wzmocnić z nami potencjał swojej biblioteki w zakresie dostępu do rzetelnej, aktualnej, wiarygodnej informacji o sprawach europejskich.

W tym projekcie stworzycie okazję do refleksji i wspomnień, jak zmieniła się Wasza społeczność przez 20 lat członkostwa w Unii Europejskiej. Dotychczasowi i nowi czytelnicy i czytelniczki będą mogli poszerzyć swoją wiedzę na tematy aktualne i ważne dla Unii Europejskiej oraz dowiedzieć się, jakie szanse i możliwości daje UE, jeśli chodzi o planowanie własnego rozwoju – zarówno zawodowego, jak i osobistego.

Jakie działania są planowane w ramach projektu?

 • 29.02 – 01.03.2024: szkolenie wprowadzające dla bibliotekarek i bibliotekarzy w Warszawie
 • 04.03 – 12.04.2024: stworzenie w bibliotece kącika europejskiego z aktualnymi, interesującymi materiałami i publikacjami dotyczącymi Unii Europejskiej
 • 15.04 – 15.06.2024: spotkania z mieszkankami i mieszkańcami na aktualne tematy europejskie z udziałem m.in. ekspertek i ekspertów sieci Team Europe Direct oraz lekcje biblioteczne na temat źródeł aktualnej i rzetelnej wiedzy o Unii Europejskiej
 • po 15.06.2024: spotkanie podsumowujące

Co zyska biblioteka?

 • Biblioteka rozwinie i wzbogaci swoją ofertę o atrakcyjne formy edukacji obywatelskiej oraz zwiększy swą atrakcyjność dla potencjalnych nowych czytelniczek i czytelników.
 • Osoba koordynująca działania projektowe w bibliotece ukończy dwudniowe szkolenie w Warszawie, poszerzy swoją wiedzę o najważniejszych wyzwaniach Unii Europejskiej oraz roli i możliwości bibliotek w edukacji o Unii Europejskiej, zaplanuje i przygotuje się do realizacji kolejnych działań w projekcie.
 • Na każde spotkanie z mieszkańcami Fundacja Civis Polonus zapewni bibliotece ekspertkę/eksperta w zakresie wybranej tematyki spotkania – w pierwszej kolejności z zespołu sieci Team Europe Direct.
 • Biblioteka otrzyma wsparcie merytoryczne i organizacyjne w realizacji działań projektowych:

  – scenariusz lekcji bibliotecznej oraz fiszki dotyczące spotkań dla mieszkańców – zespół biblioteki zorganizuje spotkania na trzy tematy wybrane spośród obszarów:
  * 20 lat Polski/mojej miejscowości w Unii Europejskiej
  * Instytucje unijne i zaangażowanie obywatelskie
  * Osobiste szanse rozwojowe dzięki Unii Europejskiej
  * Bezpieczeństwo klimatyczne
  * Unia Europejska i bezpieczeństwo w kontekście geopolitycznym
  * dezinformacja – jak działa i jak się przed nią chronić

  – konsultacje online z doświadczonym mentorem, który odpowiadając na potrzeby bibliotekarek i bibliotekarzy, będzie wspierał ich w planowaniu działań i rozwiązywaniu ewentualnych trudności,
  – jedno grupowe spotkanie wspierające online dla osób koordynujących działania projektowe z wszystkich bibliotek biorących udział w projekcie.

 • Biblioteka otrzyma wsparcie finansowe w wysokości 1200 zł na zakup książek, publikacji i innych materiałów do przygotowania kącika europejskiego oraz materiałów i usług niezbędnych do organizacji spotkań z mieszkańcami i lekcji bibliotecznej.

Jak zgłosić się do projektu?

Organizatorzy

Zadaniem Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce jest wspieranie Przewodniczącego Komisji Europejskiej i całej Komisji w ich kontaktach z Polską. Zadanie to realizowanie jest poprzez współpracę z obywatelami, środowiskiem akademickim, społeczeństwem obywatelskim, partnerami społecznymi i innymi zainteresowanymi stronami, a także poprzez organizację działań komunikacyjnych, utrzymywanie bezpośrednich kontaktów z przedstawicielami środków masowego przekazu na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym oraz propagowanie stałego dialogu politycznego z władzami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi. Więcej informacji na temat działalności Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce dostępnych jest na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych: https://poland.representation.ec.europa.eu/index_pl

Fundacja Civis Polonus jest niezależną, apartyjną organizacją społeczną z 20-letnim doświadczeniem. Tworzymy i wdrażamy projekty umożliwiające różnorodnym osobom podejmowanie aktywności społecznych i obywatelskich. Naszym celem jest rozwijanie postaw i umiejętności obywatelskich umożliwiających każdej osobie – niezależnie od wieku, miejsca za- mieszkania czy zasobów – na aktywne uczestnictwo w życiu publicznym. Cel ten osiągamy, rozwijając edukację obywatelską w szkołach (m.in. szkolimy nauczycieli, rozwijamy samorządność wśród uczniów) i na poziomie gmin (m.in. zakładamy i wspieramy młodzieżowe rady, wspieramy dialog mieszkańców z władzami lokalnymi). O naszych działaniach w bibliotekach przeczytasz na stronie: https://civispolonus.org.pl/obszary-dzialania/biblioteki

Kontakt

Łukasz Dembiński – koordynator projektu

tel. 664 036 632
e-mail: lukasz.dembinski@civispolonus.org.pl