Co biblioteka może zaoferować osobom starszym i niepełnosprawnym? Zobacz filmy Fundacji TUS

"Biblioteka – przestrzeń dla wszystkich" to projekt realizowany przez Fundację TUS, skierowany do bibliotek biorących udział w trzeciej rundzie Programu Rozwoju Bibliotek. W ramach projektu bibliotekarze dowiedzą się, jak pracować z osobami starszymi i niepełnosprawnymi, co pozwoli im przygotować działania dostosowane do specyficznych potrzeb tych osób.

Aby pokazać, czym biblioteka może stać się dla osób starszych i osób niepełnosprawnych, Fundacja TUS przygotowała serię filmów poświęconych projektowi. Zachęcamy do ich obejrzenia.

Film „Biblioteka – przestrzeń dla wszystkich” opowiada o projekcie Fundacji TUS. Znajdziemy tu informację o ofercie dla bibliotekarzy, wypowiedzi osób zaangażowanych w realizację projektu i przykłady już realizowanych działań dla osób starszych i niepełnosprawnych w warszawskiej Ursynotece.

Film „Osoba niepełnosprawna w bibliotece” pokazuje, że możliwe jest rozpoczęcie przez osoby niepełnosprawne nowej aktywności (np. gry w rugby), dzięki inspiracji osób pracujących w bibliotece. Warunkiem jest dostępność bibliotek dla osób niepełnosprawnych oraz otwartość bibliotekarzy na ich potrzeby. Osoby, które rozpoczęły nowy etap w swoim życiu, stają się również inspiracją do kolejnych pokoleń.

Film „Osoba starsza w bibliotece” pokazuje, jak dzięki inspiracji i otwartości bibliotekarzy osoby w starszym wieku mogą prowadzić bardziej aktywne i satysfakcjonujące życie. Mogą nie tylko odnaleźć nową pasję, lecz także nauczyć się wykorzystywać nowe technologie i nawiązywać doskonały kontakt z młodszym pokoleniem.