Cyfrowi Wędrowcy

Cyfrowi wędrowcy to projekt edukacji cyfrowej osób dorosłych.

W ramach projektu powstała m.in. europejska baza zasobów edukacyjnych dostępnych dla bibliotekarzy wspierających osoby wykluczone cyfrowo.

Głównym celem projektu Cyfrowi wędrowcy w Europie (Digital Travellers in Europe) było wspieranie osób, którym brak umiejętności cyfrowych utrudnia uczestnictwo w życiu społecznym. Projekt realizowaliśmy w latach 2019-2021 w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ Akcja 3: Wsparcie w reformowaniu polityk. Liderem projektu była organizacja Bibliothèques Sans Frontières – France (Biblioteki bez Granic – Francja), a pozostali partnerzy to: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Bibliothèques Sans Frontières Belgique (Biblioteki bez Granic – Belgia), Public Libraries 2030 – Belgia, Suomen Kirjastoseura (Fińskie Stowarzyszenie BIbliotek) – Finlandia, Koninklijke Bibliotheek (Biblioteka Narodowa) – Holandia.

Działania w projekcie obejmowały:

  • mapowanie co zasobów (materiałów i kursów online) w celu stworzenia europejskiej bazy danych zasobów dostępnych dla bibliotekarzy wspierających osoby wykluczone cyfrowo,
  • szkolenie 80 bibliotekarzy w Belgii, Finlandii, Holandii i Polsce,
  • szkolenia w bibliotekach dla osób wykluczonych cyfrowo,
  • ewaluację metodologii i procesu szkoleniowego w celu sformułowania 5 rekomendacji dotyczących roli bibliotekarzy w cyfrowej integracji lokalnej społeczności oraz wykorzystania kryteriów Komisji Europejskiej opracowanych w publikacji DigComp 2.1: The Digital Competence Framework for Citizens with eight proficiency levels and examples of use.

W ramach projektu:

  • przygotowaliśmy bazę zasobów online do wykorzystania w działaniach edukacyjnych bibliotek skierowanych do osób ze specjalnymi potrzebami: zagrożonych społecznym/cyfrowym wykluczeniem lub będących w specyficznej sytuacji życiowej (osób starszych, bezrobotnych, osób, które straciły pracę z powodu pandemii, migrantów, samotnych rodziców itp.),
  • przeprowadziliśmy szkolenia online i spotkania sieciujące z bibliotekkami i bibliotekarzami z krajów uczestniczących w priojekcie,
  • przygotowaliśmy narzędzia do ewaluacji działań edukacyjnych bibliotek skierowanych do osób ze specjalnymi potrzebami.

Biblioteka zasobów Cyfrowych Wędrowców znajduje się ne tej stronie: https://pl.digitaltravellers.org/.


Projekt finansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ Akcja 3: Wsparcie w reformowaniu polityk. Liderem projektu jest Bibliothèques Sans Frontières – France (Biblioteki bez Granic – Francja), a pozostali partnerzy to: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Bibliothèques Sans Frontières Belgique (Biblioteki bez Granic – Belgia), Public Libraries 2030 – Belgia, Suomen Kirjastoseura (Fińskie Stowarzyszenie BIbliotek) – Finlandia, Koninklijke Bibliotheek (Biblioteka Narodowa) – Holandia.

Strona korzysta z plików cookie. Więcej na temat ciasteczek można przeczytać w Wikipedii. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.