Książki bez granic

W marcu 2024 r. zaprosiliśmy biblioteki publiczne i pedagogiczne (otwarte dla wszystkich mieszkańców, pracujące z osobami dorosłymi) do udziału w rekrutacji do projektu „Książki bez granic”. W tym projekcie tworzymy i upowszechniamy uniwersalnie projektowane książki i przygotowujemy bibliotekarki i bibliotekarzy do korzystania z nich w działaniach skierowanych do osób doświadczających trudności w czytaniu.

Projektowanie uniwersalne to projektowanie produktów, usług czy przestrzeni w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich w największym możliwym zakresie, bez potrzeby adaptacji lub wprowadzania specjalistycznych rozwiązań. Książki projektowane uniwersalnie tworzy się, aby – zarówno pod względem formy, jak i treści – odpowiadały potrzebom jak największej liczby potencjalnych czytelników i czytelniczek.

Celem projektu „Książki bez granic” jest wspieranie osób dorosłych, które doświadczają trudności w czytaniu książek spowodowane niepełnosprawnością, neuroróżnorodnością, podeszłym wiekiem lub sytuacją zdrowotną, a także osób czytających w drugim, obcym dla siebie języku (w szczególności migrantów i migrantek).

Projekt realizujemy w partnerstwie: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (Polska, lider), Fundacja Powszechnego Czytania (Polska), Stadt Köln (Niemcy), Leser søker bok (Norwegia), Trøndelag fylkebibliotek (Norwegia), Українська бібліотечна асоціація (Ukraina) – partner stowarzyszony.

W ramach projektu:

  • Udostępnimy publikację – przewodnik dotyczący tworzenia książek uniwersalnych i wykorzystywania ich w bibliotece.
  • Opublikujemy i przekażemy bibliotekom do 10 tytułów książek (uniwersalnie zaprojektowanych).
  • Przeszkolimy bibliotekarzy/bibliotekarki z zakresu uniwersalnego projektowania książek i korzystania z nich w działaniach biblioteki z osobami dorosłymi.
  • Przekażemy wsparcie finansowe na organizację 2 warsztatów dla dorosłych (ok. 800 zł).
  • Zapewnimy pokrycie kosztów wyjazdu studyjnego.

 

Zadaniem bibliotek uczestniczących w projekcie będzie zorganizowanie dwóch warsztatów dla osób dorosłych doświadczających trudności w czytaniu, z wykorzystaniem „książek bez granic”, w terminie do 30.06.2025.

Poprosimy biblioteki o zaproponowanie listy (do 5 tytułów) książek, które już zostały opublikowane w Polsce i zostały przygotowane zgodnie z ideą uniwersalnego projektowania.

Na etapie rekrutacji, w formularzu zgloszeniowym należy podać dane dwóch osób, które biblioteka deleguje do udziału w projekcie.

Zobowiązaniem biblioteki uczestniczącej w projekcie będzie zapewnienie udziału oddelegowanych osób w spotkaniach roboczych online, szkoleniach stacjonarnych oraz online (warsztaty i webinaria), w tym w 2-dniowym wyjeździe studyjnym na spotkanie partnerów projektu oraz w  badaniach ewaluacyjnych (w formie ankiety internetowej lub wywiadu/rozmowy).

Szkolenie stacjonarne odbędzie się w Warszawie, 16-17.04.2024. Spotkania partnerów są zaplanowane w marcu i maju 2025. Odbędą się w wybranych miastach – siedzibach partnerów projektu.

Zobacz listę przyjętych bibliotek

Więcej informacji o projekcie

Kontakt:

Pytania w sprawie projektu prosimy kierować do Agnieszki Koszowskiej (agnieszka.koszowska@frsi.org.pl) lub Katarzyny Morawskiej (katarzyna.morawska@frsi.org.pl).


Projekt realizujemy ramach programu Erasmus+ w partnerstwie: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (Polska, lider), Fundacja Powszechnego Czytania (Polska), Stadt Köln (Niemcy), Leser søker bok (Norwegia), Trøndelag fylkebibliotek (Norwegia), Українська бібліотечна асоціація (Ukraina) – partner stowarzyszony.