Misja: programowanie

Projest dotyczył nauki podstaw programowania w edukacji wczesnoszkolnej.

Celem projektu była popularyzacja wczesnej nauki programowania nie tylko w szkołach ale też w bibliotekach i domach kultury. Do udziału w Misji Programowanie zaprosiliśmy: 22 gminy wiejskie i wiejsko-miejskie, 66 publicznych szkół podstawowych. 259 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i uczących w klasach 1-3, 50 bibliotekarzy i pracowników domów kultury, 3300
uczniów. Trafił do nich sprzęt i pomoce dydaktyczne o łącznej wartości ponad: 450 tys. złotych

Projekt prowadziliśmy w latach 2017-2019 we współpracy z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Był on dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”).

W ramach projektu powstało wiele materiałów dydaktycznych, z których mogą skorzystać osoby prowadzące zajęcia z podstaw programowania i robotyki w bibliotece.

Informacje o projekcie oraz materiały znajdują się na stronie https://www.misjaprogramowanie.pl/.