Europejskie badanie opinii użytkowników na temat korzyści wynikających ze stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w bibliotekach publicznych

Badanie zostało przeprowadzone w 17 krajach Unii Europejskiej na zlecenie Fundacji Billa i Melindy Gatesów. Jego głównym celem było ustalenie, jaki wpływ wywierają biblioteki publiczne na życie Europejczyków.

W krajach Unii Europejskiej działa ponad 65 000 bibliotek publicznych. Korzysta z nich niemal 100 milionów dorosłych Europejczyków. Z bibliotek najczęściej korzystają mieszkańcy tych krajów, które przeznaczają na ich utrzymanie najwięcej środków finansowych w przeliczeniu na osobę – tak dzieje się w Danii i Finlandii. Zdecydowana większość bibliotek w krajach Unii Europejskiej umożliwia mieszkańcom nieodpłatne korzystanie z komputerów i Internetu. Publicznie dostępne komputery w bibliotekach są wykorzystywane w różnych celach, m.in. do poszukiwania pracy, załatwiania spraw urzędowych czy prowadzenia działalności gospodarczej.

Mieszkańcy Unii Europejskiej dobrze postrzegają swoje biblioteki, wysoko oceniają też możliwość nieodpłatnego korzystania z komputera i Internetu. Usługi bibliotek przynoszą im różnorodne korzyści, przede wszystkim oszczędność czasu i pieniędzy, lecz także dostęp do informacji i materiałów przydatnych przy poszukiwaniu pracy. Mimo panujących w czasach kryzysu tendencji do ograniczania wydatków, mieszkańcy Unii Europejskiej uważają, że biblioteki publiczne powinny być lepiej finansowane niż obecnie.

Oferując nieodpłatnie dostęp do komputerów i Internetu, prowadząc różnorodne działania z zakresu edukacji nieformalnej, a także obsługując osoby starsze, bezrobotne czy pochodzące z mniejszości etnicznych, biblioteki publiczne przyczyniają się do realizacji wielu polityk Unii Europejskiej, a ponadto wspierają rozwój gospodarczy Europy i wpływają na poprawę życia mieszkańców.

Strona korzysta z plików cookie. Więcej na temat ciasteczek można przeczytać w Wikipedii. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.