Scenariusz Selfuj się kto może

„Selfuj sie kto może” to spotkanie dla różnych grup wiekowych, głównie dla osób które dopiero oswajają nowe technologie (np. seniorzy). Uczestnicy, wykorzystując urządzenia mobilne (telefony komórkowe, tablety) lub komputery stacjonarne, uczą się jak prosto i efektownie edytować swoje zdjęcia, wykorzystując proste narzędzie online. Zajęcia trwają ok. półtorej godziny.

Jak należy przygotować się do spotkania?

SPRZĘT, OPROGRAMOWANIE, MATERIAŁY

Uczestnicy mogą przynieść własne urządzenia mobilne (tablety, smartfony, laptopy), mogą też korzystać z bibliotecznych komputerów lub tabletów. Niezależnie od tego jakie wybiorą urządzenie, będą korzystać z jednego programu (dostępnego na stronie internetowej oraz jako aplikacja na urządzenia mobilne).
Warto, aby osoba prowadząca spotkanie mogła korzystać z komputera podłączonego do rzutnika, aby pokazywać kolejne kroki. Ważne jest, aby każdy uczestnik miał możliwość skorzystania z internetu (ze względu na wykorzystywanie urządzeń mobilnych – także bezprzewodowo!).

Przydatne materiały: flipchart, wydrukowane materiały do ćwiczenia „mobilny alfabet”, wydrukowana lista ciekawych aplikacji.

WOLONTARIUSZE

Wolontariusze z pewnością będą pomocni osobie prowadzącej spotkanie. Jeśli w spotkaniu będą brały udział osoby, które dopiero uczą się korzystania z nowych technologii, wolontariusze mogą wspierać je w nauce. Jeśli zapraszamy na spotkanie seniorów, wolontariuszami mogą zostać dzieci i nastolatki (np. praca w parach dziadek-wnuczek).

Wolontariusze mogą również spełnić bardzo ważną rolę przy promocji wydarzenia (rozwieszenie plakatów, rozłożenie ulotek poza miejscem spotkania) lub w przygotowaniu sali i sprzętu.

Wolontariuszy warto wcześniej zaprosić, żeby pokazać im salę, pozwolić wypróbować sprzęt oraz przekazać kilka podstawowych wskazówek dotyczących komunikowania się z uczestnikami spotkania.

Na początku spotkania należy przedstawić wolontariuszy, a na zakończenie publicznie im podziękować. W przypadku uczniów warto też przekazać podziękowania  nauczycielom, dyrektorowi szkoły i rodzicom.

Więcej o wolontariacie można znaleźć w podręczniku „Aktywna Biblioteka. Miejsce dla młodych”, na stronach 85 – 92, który można bezpłatnie pobrać ze strony: http://issuu.com/publikacjefrsi/docs/miejsce-dla-mlodych

PARTNERZY

Zachęcamy do zaangażowania w organizację spotkania inne organizacje i instytucje. Tacy partnerzy mogą pomóc między innymi:

 • w skompletowaniu potrzebnego sprzętu, jeśli organizator spotkania nie dysponuje odpowiednimi zasobami – można w tej sprawie zwrócić się do szkoły, domu kultury czy zaprzyjaźnionej organizacji pozarządowej;
 • w przygotowaniu poczęstunku (kawa, herbata, ciastka) – tu pomóc mogą właściciele kawiarni czy cukierni, ale także osoby indywidualne, które zdecydują się np. upiec ciasto;
 • w pozyskaniu wolontariuszy – szkoła (podstawowa, gimnazjum, liceum), uczelnia wyższa, dom kultury, straż pożarna, koło gospodyń wiejskich itd.

DZIAŁANIA PROMOCYJNE PRZED SPOTKANIEM – WARTO:

 • wywiesić plakaty promujące spotkanie wewnątrz i na zewnątrz placówki (np. w urzędzie gminy, domu kultury, na miejscowej tablicy ogłoszeń, przy klubie seniora itd.).
 • zadbać o jak najszerszą dystrybucję ulotek zapraszających do udziału w spotkaniu – można je rozdać osobom odwiedzającym bibliotekę/dom kultury/pracownię komputerową itd., wyłożyć w urzędzie gminy, na przystanku autobusowym, w sklepie, na poczcie itd.; można też poprosić wolontariuszy o wrzucenie ulotek do skrzynek pocztowych w prywatnych domach czy mieszkaniach;
 • zamieścić informację o spotkaniu na stronie internetowej biblioteki/szkoły/domu kultury czy gminy, na Facebooku, na lokalnym portalu informacyjnym czy forach mieszkańców. Można też wysłać zaproszenia pocztą elektroniczną.
 • zaprosić wójta, burmistrza, prezydenta miasta lub innych gości specjalnych.

Czy wszystko zostało przygotowane? – lista sprawdzająca

 1. Zgłosiłem/zgłosiłam, że wezmę udział w Tygodniu z Internetem (na www.biblioteki.org będzie można zgłosić chęć udziału w akcji – rejestracja nie jest obowiązkowa, ale dzięki niej będzie można np. łatwiej pozyskać wolontariuszy).
 2. Zostały przeprowadzone działania promocyjne.
 3. Wolontariusze potwierdzili obecność, znają swoje zadania, są przygotowani.
 4. Uczestnicy zgłosili swój udział, wiedzą, że powinni przynieść ze sobą urządzenia mobilne lub mają zarezerwowany „nasz” sprzęt
 5. Goście specjalni i dziennikarze potwierdzili obecność (opcjonalnie).
 6. Sprzęt (komputery, rzutnik, ewentualnie tablety) jest skompletowany i sprawdzony, Internet (także bezprzewodowy) działa
 7. Ustawienie mebli i sprzętu w sali jest zaplanowane
 8. Materiały (flipchart, flamastry, wydruki) są przygotowane.
 9. Prowadzący spotkanie zna swoje zadania.
 10. Poczęstunek został zamówiony (opcjonalnie).
 11. Aparat fotograficzny do robienia pamiątkowych zdjęć jest przygotowany i sprawny.

Jak przeprowadzić spotkanie?

PRZYWITANIE

Osoba prowadząca spotkanie wita uczestników, gości specjalnych, dziennikarzy i wolontariuszy. W zależności od tego, czy przyjdzie grupa czy też uczestnicy będą przychodzić indywidualnie, powitanie może mieć mniej lub bardziej formalny charakter. Warto podkreślić, że akcja odbywa się w ramach międzynarodowego tygodnia promowania Internetu. Można też krótko zaprezentować działalność instytucji, w której odbywa się spotkanie (biblioteki, szkoły, domu kultury, pracowni komputerowej itd.), a zwłaszcza aktywności kierowane do tej grupy wiekowej, która bierze udział w spotkaniu (można przekazać ulotki i inne materiały informacyjne, żeby zachęcić do ponownego przyjścia).

Prezentacja towarzysząca scenariuszowi jest włączona.

Przebieg

Część 1 – rozgrzewka (10 minut)

Spotkanie rozpoczyna się od ćwiczenia „mobilny alfabet” (materiały do pobrania poniżej). Na kartkach A4 wydrukowane są litery alfabetu. Uczestnicy spotkania kolejno przedstawiają się oraz próbują przyporządkować do wybranej przez siebie litery pomysł na wykorzystania smartfona/tabletu (np. Z jak zdjęcia, G jak gry). Podpowiedzi takich funkcji oraz pasujących do nich aplikacji znajdują się na wydrukowanych kartkach. Zaproponowane przez uczestników odpowiedzi wpisujmy na wydrukowanych kartkach i wieszamy w widocznym miejscu (rola dla wolontariusza). Próbujemy uzupełnić cały alfabet.

Część 2 – czym jest selfie (10 minut)

DEFINICJA
Czas na wprowadzenie w temat selfie! Osoba prowadząca wykorzystując slajdy prezentacji pyta uczestników czy wiedzą co oznacza słowo selfie. Po chwili dyskusji definicja pojawia się na ekranie.

SŁYNNE SELFIE
Kolejna część prezentacji to kilka najsłynniejszych selfie. Osoba prowadząca pyta uczestników czy widzieli zaprezentowane zdjęcia i czy wiedzą przy jakiej okazji zostały zrobione.

JAK ZROBIĆ IDEALNE SELFIE?

Na kolejnych slajdach prezentacji przedstawione są rady jak zrobić idealne selfie. Wspólnie oglądamy ten fragment prezentacji i dyskutujemy o przedstawionych „zasadach”.

Osoba prowadząca prosi uczestników o przygotowanie urządzeń, które będą wykorzystywane podczas zajęć (osoby, które nie korzystają ze smartfona lub tabletu, siadają przy komputerach stacjonarnych). Uczestnicy wykonują selfie lub selfie grupowe (przy włączeniu aplikacji, ustawieniu aparatu w telefonie na autoportret, kamerki internetowej, pomagają wolontariusze lub inni uczestnicy). Zachęcamy uczestników do swobodnej zabawy, pozowania z rekwizytami itp.

Część 3 – uczymy się obrabiać wykonane zdjęcia (30-40 minut)

Z nawet przeciętnej jakości zdjęcia zrobionego telefonem komórkowym, tabletem lub kamerką internetową można zrobić fotograficzną perełkę lub fotograficzny żart. Obróbka zdjęcia nie musi oznaczać umiejętności korzystania z Photoshopa, często wystarczy prosta aplikacja do obróbki zdjęć przez internet!

Uczestnicy spotkania instalują* na swoich urządzeniach mobilnych (Android, Windows Phone, iOS) bezpłatną aplikację Picsart**, która posłuży do obróbki zrobionych zdjęć: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.picsart.studio&hl=pl.

* instrukcja instalacji i uruchomienia aplikacji znajduje się w prezentacji
** jeśli w spotkaniu biorą udział osoby korzystające nie tylko z urządzeń mobilnych ale też z urządzeń stacjonarnych, sugerujemy pobranie aplikacji Photo Editor by BeFunky oraz wejście na stronę internetową www.befunky.com.

Następnie przechodzimy do nauki edycji zdjęć, w prezentacji zamieszczone są zrzuty ekranowe z poszczególnych etapów:

01 – ładujemy wykonane wcześniej zdjęcie
02 – kadrowanie
03 – efekty – stylizowanie zdjęcia, filtry
04 – dodawanie ramki
05 – dodawanie napisów
06 – zapisywanie zdjęcia w pamięci urządzenia

Zakończenie (5 minut)

1. Osoba prowadząca spotkanie prosi uczestników o odpowiedź na pytanie: jaka funkcja związana z obróbką zdjęć spodobała się Pani/Panu najbardziej i dlaczego? Odpowiedzi mogą być zapisywane na flipcharcie.
2. Osoba prowadząca spotkanie pyta czy uczestnicy są chętni, aby spotykać się regularnie i wspólnie poznawać kolejne użyteczne aplikacje na urządzenia mobilne (można wrócić do efektów ćwiczenia „alfabet”). Jeśli są chętni, aby organizować takie spotkania, osoba prowadząca proponuje, aby zostawiły na liście swoje adresy email lub numery telefonów.
3. Osoba prowadząca wręcza uczestnikom ulotkę z potencjalnie interesującymi nazwami aplikacji.
4. Na zakończenie spotkania proponujemy, aby wszyscy uczestnicy zrobili wspólne, grupowe selfie. Będzie to wspaniały materiał podsumowujący spotkanie, które będzie można umieścić na stronie internetowej lub w serwisach społecznościowych. Uwaga! Warto uzyskać zgodę na wykorzystanie wizerunku osoby znajdującej się na zdjęciu, żeby móc je potem używać w celach promocyjnych.
5. Osoba prowadząca dziękuje za udział w spotkaniu, a wolontariuszom i partnerom za pomoc w zorganizowaniu spotkania.

Efekty spotkania
Działania promocyjne po spotkaniu

 • można przesłać pisemne podziękowanie gościom specjalnym, którzy wzięli udział w spotkaniu oraz rodzicom / nauczycielom uczniów zaangażowanych w to przedsięwzięcie;
 • warto przygotować krótką relację ze spotkania dla mediów i rozesłać wraz z kilkoma zdjęciami dokumentującymi wydarzenie (np. z grupowym selfie zrobionym na zakończenie);
 • można zorganizować wystawę zdjęć zrobionych podczas spotkania.

Aby móc umieścić zdjęcia na na stronie WWW biblioteki lub w mediach społecznościowych, należy zebrać zgodny na wykorzystanie wizerunku uczestników.

Strona korzysta z plików cookie. Więcej na temat ciasteczek można przeczytać w Wikipedii. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.