Zagraj z sercem! Scenariusz Imprezy Zamkniętej WOŚP w bibliotece

Zagraj z sercem to międzypokoleniowe spotkanie, którego uczestnicy bawią się rozwiązując quiz o sercu. Scenariusz został przygotowany w ramach akcji "Biblioteki to przyjazne sztabom WOŚP".

Dzięki wspólnej zabawie uczestnicy przypominają sobie piosenki, filmy, wiersze, książki, gry, które mówią o sercu i o nim uczą. Wspólne przeglądanie archiwalnych zdjęć i materiałów filmowych w Internecie jest okazją nie tylko do dobrej zabawy, ale też wspomnień i nauki. Najmłodsi będą mogli pograć w grę w serce, młodzież popisać się wiedzą o filmach i… biologii, a najstarsi pośpiewać piosenki sprzed lat. Bawiąc się wspólnie uczestnicy odkryją, ile serca jest w każdej dziedzinie naszego życia!

 • Spotkanie zaplanowane jest na 1,5 – 2 godziny.
 • Spotkanie musi odbyć się pomiędzy 15 grudnia 2014 roku a 11 stycznia 2015 roku we współpracy ze sztabem WOŚP.
 • Przygotowanie spotkania nie wymaga od organizatorów posiadania dużej wiedzy z zakresu filmu, literatury czy medycyny – quiz opracowany jest tak, że odpowiedzi na pytania oraz materiały źródłowe i linki do nich pojawiają się same.
 • Uczestnicy spotkania nie muszą umieć korzystać z Internetu.
 • W spotkaniu mogą wziąć udział uczestnicy quizu (drużyny) i widownia.
 • Należy zadbać o to, aby każda drużyna składała się z osób w różnym wieku – mogą to być drużyny rodzinne (ale nie muszą – ważne, żeby były międzypokoleniowe).
 • Po quizie dla chętnych można zaproponować wykonanie wspólnego serca, np. z filcu, papieru, patchworku, itd. Wspólnie zrobione serce będzie fajną pamiątką z udziału biblioteki w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Może być też dziełem wystawionym na Allegro i sprzedanym na cel WOŚP. UWAGA: praca nad wspólnym sercem może zająć wiele czasu. Jeżeli się na to zdecydujecie, przeznaczcie na ten cel ok. 120 min. Wspólne serce może być też wykonane w innym terminie.

Jak należy przygotować się do spotkania?

WYPOSAŻENIE

Podczas spotkania potrzebne będą komputery z dostępem do Internetu (minimum 1), głośniczki, rzutnik multimedialny, mikrofon (opcjonalnie), ekran (funkcję ekranu może pełnić też zwykła biała ściana), stoliki i krzesła.

Jeden komputer i rzutnik posłuży do wyświetlenia prezentacji-quizu, w której będą znajdować się pytania dla uczestników oraz linki do zdjęć, filmów i informacji na stronach internetowych. Do komputera należy podłączyć głośniczki o wystarczającej mocy – dźwięk musi być dobrze słyszany przez wszystkich uczestników spotkania (warto zrobić próbę).

>> Prezentacja-quiz (w seriwise Prezi)

Ważne jest, by szybkość Internetu była wystarczająca do przeglądania online materiałów filmowych, bez konieczności oczekiwania na ich „załadowanie się”. Na ogół wystarcza prędkość 1024 kb/s. Prędkość łącza można sprawdzić używając odpowiedniego narzędzia, do znalezienia na przykład na stronie http://www.speedtest.pl/.

Jeśli biblioteka dysponuje innymi komputerami z dostępem do Internetu, może je również udostępnić. Kiedy uczestnicy quizu nie będą znali odpowiedzi na pytania, będą mieli minutę na odnalezienie jej w Internecie (więcej na ten temat w zasadach gry, w dalszej części scenariusza).

Aby nadać spotkaniu wesoły charakter, można przygotować odpowiednie rekwizyty np. stoper, dzwonek czy tablicę do liczenia punktów.

PARTNERZY

Głównym partnerem biblioteki w organizacji Imprezy Zamkniętej – w tym przypadku spotkania „Zagraj z sercem” – powinien być sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy działający na terenie danej gminy, powiatu czy miasta. To sztab zgłasza organizację Imprezy Zamkniętej do biura WOŚP i to wolontariusze ze sztabu są upoważnieni do kwestowania na terenie biblioteki podczas imprezy.

Zachęcamy do zaangażowania w przygotowanie spotkania inne organizacje i instytucje – mogą pomóc między innymi:

 • w skompletowaniu potrzebnego sprzętu – w tej sprawie można zwrócić się do szkoły, domu kultury czy organizacji pozarządowej; w niektórych miejscowościach działają Gminne Centra Informacji i inne instytucje dysponujące komputerami, rzutnikami itp.;
 • w przygotowaniu poczęstunku (kawa, herbata, ciastka) – tu mogą pomóc właściciele kawiarni czy cukierni, ale także osoby indywidualne, które zaoferują się np. upiec ciasto;
 • w przygotowaniu scenografii – dzieci i młodzież na pewno chętnie przyłączą się do przygotowania plakatów (kolaże, farby, kredki, programy graficzne). Można ich poprosić o przygotowanie na komputerze obrazków, które będą wyświetlane przed rozpoczęciem spotkania (można też wyświetlić slajd tytułowy przygotowany przez FRSI). A może w pobliskim domu kultury jest grupa, która wzięłaby na swoje barki ciężar stworzenia scenografii? Warto pamiętać, że czasem im prościej, tym lepiej!
 • w pozyskaniu wolontariuszy – sztab WOŚP;
 • w przygotowaniu nagród dla uczestników – władze gminy, lokalne sklepy, lokalne przedsiębiorstwa, ale także media – nagrodą dla zwycięskiej drużyny mogłaby być publikacja jej zdjęcia w wydaniu lokalnej gazety.

WOLONTARIUSZE

Wolontariusze mogą pomóc przy promocji wydarzenia, w przygotowaniu sali i sprzętu czy przeprowadzeniu samego spotkania (obsługa sprzętu, robienie zdjęć itp.). Mogą pełnić bardzo ważną rolę, asystując osobom biorącym udział w spotkaniu i przede wszystkim przy kwestowaniu na WOŚP.

Wolontariuszami mogą być osoby, które są zarejestrowane jako wolontariusze sztabu WOŚP oraz uczniowie, harcerze.

Wolontariuszy warto wcześniej zaprosić do biblioteki, żeby pokazać im salę, pozwolić wypróbować sprzęt oraz przekazać kilka podstawowych wskazówek dotyczących komunikowania się z uczestnikami spotkania. Ważne jest, aby uwrażliwić wolontariuszy na potrzeby osób, które do tej pory z komputerów i Internetu nie korzystały.

Na początku spotkania należy przedstawić wolontariuszy, a na zakończenie publicznie im podziękować. W przypadku uczniów warto też przekazać podziękowania rekomendującemu ich nauczycielowi, dyrektorowi szkoły i rodzicom.

WARTO PRZEMYŚLEĆ

 • Ile jest miejsca? Ile osób może maksymalnie przyjść? Ile drużyn można posadzić przy stolikach? Z jakiej liczby osób powinny składać się drużyny (rekomendujemy 3-4 osoby w drużynie)? Czy uda się przestawić meble tak, żeby wszystkim było wygodnie? Jeśli warunki nie sprzyjają temu, aby dzielić uczestników na drużyny, można zmodyfikować scenariusz i zorganizować spotkanie, podczas którego uczestnicy będą wspólnie sprawdzać swoją wiedzę o sercu.
 • Ile jest komputerów? Jeśli komputerów jest więcej, to można każdej drużynie oddać do dyspozycji jeden komputer, żeby mogła poszukać podpowiedzi w Internecie – zgodnie z zasadami gry przedstawionymi w dalszej części scenariusza w sytuacji, gdy żadna z drużyn nie będzie znała odpowiedzi na zadane pytanie, drużyny dostają minutę na znalezienie jej w Internecie.
 • Jak podzielić uczestników na drużyny? Chętni do wzięcia udziału w spotkaniu mogą zapisywać się wcześniej i wówczas liczba drużyn i ich skład będzie znany przed spotkaniem. Można też pozwolić uczestnikom na zapisywanie się w ostatniej chwili, tuż przed spotkaniem. Ci uczestnicy spotkania, którzy nie należą do żadnej drużyny, stworzą widownię.
 • Ważne, żeby drużyny były międzypokoleniowe, tzn. składały się z osób w różnym wieku np. dzieci, rodziców i dziadków (choć nie musi to być rodzina). Drużyny powinny liczyć minimum trzy osoby. A jak przekonać dzieci, żeby stworzyły drużynę z dorosłymi? W quizie często padają pytania o historyczne piosenki lub wiersze, więc w drużynie przyda się osoba, która je pamięta.
 • Czy konieczne jest dzielenie uczestników na drużyny? Można zmienić formułę spotkania i zaproponować wszystkim wspólną zabawę, czyli odgadywanie odpowiedzi na pytania quizu bez podziału na drużyny i bez liczenia punktów.
 • Czy podczas spotkania będą widzowie? Jeśli tak – warto ich zaktywizować. Można też pozwolić publiczności wymyślić kilka pytań dla rywalizujących drużyn, a poprawność odpowiedzi sprawdzić wspólnie w Internecie.
 • Czy jest szansa na przygotowanie nagród dla uczestników? Jeśli nie będzie to możliwe, to można członkom najlepszej drużynie przyznać tytuły fana Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i wydrukować dyplomy.

Działania promocyjne przed spotkaniem

 • Na spotkanie „Zagraj z sercem” można zapraszać podczas innych wydarzeń, organizowanych przez bibliotekę. Warto podkreślać, że to spotkanie dla wszystkich i zachęcać do przychodzenia całymi rodzinami. Poza tym zawsze należy się chwalić, że biblioteka bierze udział w akcji „Biblioteka to miejsce przyjazne sztabom WOŚP” i podczas spotkania wolontariusze będą kwestować na rzecz WOŚP.
 • Można wywiesić plakaty w bibliotece, szkole, domu kultury, urzędzie gminy, na miejscowej tablicy ogłoszeń, w szkołach i przedszkolach.
 • Należy zadbać o jak najszerszą dystrybucję ulotek zapraszających do udziału w spotkaniu – np. biblioteki mogą je wkładać do wypożyczanych książek niczym zakładkę, można też wyłożyć je w domu kultury, urzędzie gminy, na przystanku autobusowym, w sklepie, na poczcie itd.
 • Warto zaprosić wójta, burmistrza, prezydenta miasta lub innych gości specjalnych.
 • Kilka dni przed spotkaniem można wysłać informację prasową do mediów z opisem spotkania, informacją, że spotkanie odbywa się w ramach współpracy z WOŚP i wolontariusze będą na nim kwestować. Dobrze jest też wysłać zaproszenie do dziennikarzy i zachęcić do wzięcia w nim udziału. Można też zamieścić informację o spotkaniu na stronie internetowej biblioteki, domu kultury czy gminy, na Facebooku, na lokalnym portalu informacyjnym czy forach mieszkańców. Można też wysłać zaproszenia pocztą elektroniczną.

Czy wszystko zostało przygotowane? – lista sprawdzająca

 1. Nawiązałam/nawiązałem współpracę ze sztabem WOŚP w mojej gminie, miejscowości i wspólnie uzgodniliśmy, że zorganizujemy spotkanie „Zagraj z sercem” między 15.XII. 2014 a 11.I. 2015 roku.
 2. Zostały przeprowadzone działania promocyjne (plakaty, ulotki, informacja prasowa, zaproszenia, informacje na stronach internetowych itd.).
 3. Goście specjalni i dziennikarze potwierdzili obecność (opcjonalnie).
 4. Wolontariusze potwierdzili obecność, znają swoje zadania, są przygotowani.
 5. Lista drużyn startujących w quizie jest zamknięta (w sytuacji, gdy zapisy na spotkanie są przeprowadzane wcześniej).
 6. Sprzęt (komputer z dostępem do Internetu, podłączony do rzutnika i głośniczków) jest skompletowany i sprawdzony. Pozostałe komputery (opcjonalnie) są również sprawdzone i gotowe do użycia.
 7. Prędkość Internetu została przetestowana. Prezentacja-quiz działa poprawnie.
 8. Meble i sprzęt są odpowiednio ustawione, scenografia przygotowana.
 9. Poczęstunek został zamówiony/zorganizowany (opcjonalnie).
 10. Dla drużyn przygotowane są: pisaki, kartoniki, naklejki, dzwonki, serduszka (potrzebne przy zgłaszaniu się do odpowiedzi)
 11. Przygotowana jest tablica lub inna forma prezentowania punktacji drużyn.
 12. Nagrody/dyplomy dla drużyn są przygotowane.
 13. Prowadzący spotkanie zna swoje zadania, ma wydrukowany scenariusz.
 14. Aparat fotograficzny do robienia pamiątkowych zdjęć jest przygotowany i sprawny (ma naładowaną baterię i wolne miejsce na karcie pamięci).

Zasady gry

Quiz jest prezentacją multimedialną, przygotowaną za pomocą narzędzia Prezi, w której po kliknięciu pojawiają się kolejno pytania, odpowiedzi, materiały filmowe, zdjęcia, muzyka (lub linki do nich).

Drużyna, która zna odpowiedź na zadane pytanie, zgłasza się używając np. dzwoneczka, karty do głosowania w kształcie serca lub innego rekwizytu według własnego pomysłu organizatora spotkania. W ten sposób unikniemy sytuacji, w której nie można ustalić, kto pierwszy udzielił prawidłowej odpowiedzi.

Drużyna udziela odpowiedzi, sprawdzamy jej poprawność (klikamy i w prezentacji–quizie pojawia się strona z odpowiedzią). Jeśli odpowiedź jest poprawna, drużyna otrzymuje punkt. Jeśli odpowiedź jest niepoprawna, mogą zgłosić się pozostałe drużyny. Jeśli nikt nie zna odpowiedzi, dajemy zespołom minutę (warto użyć stopera np. w telefonie komórkowym) na znalezienie odpowiedzi w Internecie – jest to możliwe tylko wówczas, gdy dostępna jest wystarczająca liczba komputerów, tzn. każda drużyna może użyć jeden komputer z dostępem do Internetu. Jeśli nie, to po prostu wspólnie sprawdzamy odpowiedź w prezentacji–quizie.

Punktacja:

 • za poprawną odpowiedź drużyna otrzymuje punkt,
 • za poprawną odpowiedź na pytanie od publiczności drużyna otrzymuje 2 punkty.

Przebieg spotkania

PRZYWITANIE (10 minut)

Na ekranie wyświetlony jest już slajd powitalny (można pobrać go tu lub poprosić np. dzieci lub wolontariuszy o przygotowanie takiego slajdu).

Osoba prowadząca spotkanie wita uczestników, gości specjalnych, dziennikarzy i wolontariuszy. Warto podkreślić, że biblioteka jest miejscem przyjaznym sztabom WOŚP i że spotkanie odbywa się w ramach współpracy ze sztabem.

Następnie osoba prowadząca przekazuje krótką informację o spotkaniu: na czym będzie polegać, ile będzie trwało, jaka jest rola wolontariuszy. Jaki cel przyświeca spotkaniu. Wyjaśnia zasady gry.

Osoba prowadząca włącza prezentację-quiz: https://prezi.com/hmx00-lzrnsa/zagraj-z-sercem-20142015/

Drużyny przedstawiają się. Każda z nich ma na to 30 sekund. Dobrze byłoby, gdyby każda drużyna miała nazwę – wcześniej trzeba przygotować pisaki i kartoniki, na których napiszą nazwę drużyny, a także zwykłe naklejki, na których członkowie drużyny napiszą swoje imiona.

Osoba prowadząca zapoznaje obecnych z przestrzenią. Warto przewidzieć też czas na zadanie pytań przez uczestników.

Stoliki i krzesła lub same krzesła powinny być ustawione w taki sposób, by uczestnicy siedzieli w miarę blisko siebie, widzieli się nawzajem i jednocześnie widzieli ekran. W centrum powinien być ustawiony komputer z dostępem do Internetu, podłączony do rzutnika multimedialnego lub monitora i głośniczków. Komputer obsługuje osoba prowadząca spotkanie lub wolontariusz.

QUIZ (80 minut)

Włączamy prezentację-quiz (online lub offline), zadajemy kolejne pytania, przyznajemy punkty. Aby włączyć tryb pełnoekranowy, trzeba wcisnąć kolejno „MORE”, który znajduje się po prawej stronie od znaku odtwarzania prezentacji, a następnie „FULLSCREEN”.

Prosimy osobę z widowni o zadanie jednego pytania (za 2 punkty), a następnie prosimy ją, żeby znalazła w Internecie informację potwierdzającą poprawność udzielonej odpowiedzi i ewentualnie także filmik/nagranie/zdjęcie ilustrujące odpowiedź.

Punkty wpisujemy na przygotowanej tablicy, slajdzie na komputerze lub w inny sposób tak, żeby punktacja była widoczna dla wszystkich drużyn i publiczności.

PRZERWA (10 minut)

Warto ustalić z uczestnikami, czy chcą mieć przerwę po 10 pytaniach, czy nie. Jeżeli tak, czas ten wolontariusze mogą wykorzystać na kwestowanie na rzecz WOŚP. Jeżeli uczestnicy chcą grać dalej – kontynuujemy quiz.

DRUGA POŁOWA (30 minut)

Włączamy prezentację-quiz i kontynuujemy rywalizację drużynową.

Prosimy osobę z widowni o zadanie jednego pytania (za 2 punkty), a następnie prosimy ją, żeby znalazła w Internecie informację potwierdzającą poprawność udzielonej odpowiedzi i ewentualnie także filmik/nagranie/zdjęcie ilustrujące odpowiedź.

KONIEC QUIZU (5 minut)

Podsumowanie punktów, ogłoszenie zwycięzcy.

KOLEJNE KROKI (15 minut)

Poczęstunek (opcjonalnie).

Rozdanie nagród – może wręczać gość specjalny, np. burmistrz czy wójt (opcjonalne). Członkowie zwycięskiej drużyny otrzymują dyplomy z sercem.

Podziękowanie za udział w spotkaniu, podziękowanie dla partnerów, sponsorów, wolontariuszy. Prowadzący może zapowiedzieć inne zbliżające się wydarzenia.

ZRÓB TO Z SERCEM! (OPCJONALNIE) (120 minut)

Jeżeli będzie na to czas i chęci, można zaproponować wszystkim obecnym stworzenie wspólnego serca! Oczywiście wcześniej należy zastanowić się, z czego można takie serce zrobić (z papieru, filcu, szmatek, namalowane, itd.) i przygotować odpowiednie materiały. Wspólnie stworzone serce będzie miłą pamiątką z udziału biblioteki i jej mieszkańców w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Serce można też sprzedać na zorganizowanej aukcji lub na Allegro, a pozyskane środki przekazać na 22. finał WOŚP. Wspólne serce może być też wykonane w innym terminie. Może to być pomysł na następną imprezę.

Efekty spotkania

Działania promocyjne po spotkaniu:

 • Można przesłać pisemne podziękowanie gościom specjalnym, którzy wzięli udział w spotkaniu.
 • Warto przygotować krótką relację ze spotkania dla mediów i rozesłać wraz z kilkoma zdjęciami dokumentującymi wydarzenie.
 • Relację i zdjęcia ze spotkania można też umieścić na stronach internetowych (organizatora spotkania, urzędu gminy, lokalnym portalu informacyjnym).
 • Jeśli zostały zebrane adresy email uczestników spotkania, można wysłać im kilka zdjęć na pamiątkę.
 • Można zorganizować wystawę zdjęć zrobionych podczas spotkania.

„Biblioteki to miejsca przyjazne sztabom WOŚP” – akcja zorganizowana przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego przed XXII i XXIII finałem WOŚP. Biblioteki były przyjazne sztabom WOŚP: udostępniały sztabom miejsce na spotkania i sprzet multimedialny, pomagały wolontariuszom WOŚP w obsłudze komputerów i Intrenetu, organizowały u siebie Imprezy Zamknięte podczas finału WOŚP.

Strona korzysta z plików cookie. Więcej na temat ciasteczek można przeczytać w Wikipedii. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.