Nagranie webinarium „Narodowa Lekcja o Samorządzie Terytorialnym (online)”

Zapraszamy do obejrzenia nagrania webinarium skierowanego do bibliotekarzy, nauczycieli, edukatorów i animatorów, którzy chcą się włączyć w akcję „Narodowa Lekcja o Samorządzie Terytorialnym”.

Osobą prezentującą podczas webinarium była Magdalena Babiszewska – redaktorka pakietu edukacyjnego „Narodowa Lekcja o Samorządzie Terytorialnym”, popularyzatorka nauki i specjalistka ds. promocji Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego. Magdalena jest nie tylko zapaloną propagatorką nauki jako członkini stowarzyszenia „Rzecznicy Nauki”, ale również działała w projektach kulturalnych i sportowych organizowanych przez miasto Wrocław:  „Europejska stolica Kultury Wrocław 2016” oraz „The World Games 2017”.

Webinarium prowadziła Bogna Mrozowska – koordynatorka projektów w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Obejrzyj nagranie. Czas trwania: 55:12.

00:14-02:05: Wprowadzenie
02:07-11:21: Część 1: Na czym polega akcja i jak się do niej zgłosić?
11:22-28:56: Część 2: Pakiet edukacyjny
28:57-44:55: Część 3: Działania online
45:11-53:39: Sesja pytań i odpowiedzi


Webinarium zrealizowane zostało w ramach Koalicji Rok Samorządności 2020 (www.roksamorzadnosci.pl), która zrzesza organizacje pozarządowe, inicjatywy społeczne oraz grupy nieformalne zainteresowane rozwijaniem społeczeństwa obywatelskiego. Koalicja została powołana w związku z obchodami 30-lecia samorządności w Polsce.

Biuro Koalicji ROK SAMORZĄDNOŚCI 2020 prowadzone jest przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Do Koalicji ROK SAMORZĄDNOŚCI 2020 należy też Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.