O finansach… w bibliotece – 6. edycja – nagranie webinarium

Prezentujemy nagranie webinarium z 4 kwietnia 2019 r., poświęconego 6. edycji projektu "O finansach... w bibliotece".

Podczas spotkania Martyna Woropińska i Karolina Walecka opowiadały o projekcie „O finansach… w bibliotece” oraz o zasadach rekrutacji. Rekrutacja potrwa do 17 kwietnia 2019 roku.

Realizatorem projektu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, a jego założenia są zgodne z celami Programu Rozwoju Bibliotek. Projekt „O finansach… w bibliotece – 6. edycja” jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.