„Pomysły do zrobienia” – zbiór inspiracji do wykorzystania w bibliotekach

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” przygotowało „Pomysły do zrobienia” – stronę internetową zawierającą opisy działań zrealizowanych przez TIT „ę” we współpracy z różnymi działającymi lokalnie instytucjami i osobami – także bibliotekami i bibliotekarzami.

Na stronie zostały zebrane zarówno krótkie jednodniowe akcje, jak i bardziej złożone projekty społeczne i kulturalne. Opisy wyjaśniają krok po kroku, jak dane działanie zostało zrealizowane, towarzyszą im zdjęcia, adresy stron  WWW i łatwe do wydrukowania „karty pomysłów”. Zachęcamy do korzystania z „Pomysłów do zrobienia” – zarówno tych zrealizowanych z udziałem bibliotek, jak i innych instytucji.