Serwis praca-enter.pl i przewodnik metodyczny po serwisie

Kim chcę być w przyszłości? Co mógłbym robić? Jak się do tego zabrać? – to pytania nurtujące nie tylko młodych ludzi. W znalezieniu na nie odpowiedzi może pomóc bezpłatny serwis praca-enter.pl, przygotowany z myślą o osobach, które zastanawiają się na wyborem ścieżki zawodowej lub szukają informacji o tym, jak poruszać się po rynku pracy.

Serwis praca-enter.pl, prowadzony przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (FISE), był elementem dwóch projektów: „Praca.Enter. Biblioteka jako miejsce informacji o rynku pracy” i „RozPRACUJ to z biblioteką”. Zgodnie z intencją twórców, funkcjonuje on jako źródło informacji pomocne w pracy osób i instytucji działających na rzecz zatrudnienia – bowiem żadne narzędzie internetowe nie zastąpi kontaktu z żywym człowiekiem.

Z myślą o doradcach zawodowych, nauczycielach i bibliotekarzach wspierających osoby szukające pracy lub planujące ścieżkę zawodową opracowano „Przewodnik metodyczny po serwisie praca-enter.pl”. Przewodnik prezentuje serwis od strony wewnętrznej, szczegółowo opisuje jego funkcje i zawiera praktyczne informacje przydatne w pracy z osobami planującymi swoje życie zawodowe.

Autorzy wskazują też takie części serwisu, w których szczególnie pomocna może być aktywna rola profesjonalnego doradcy zawodowego, nauczyciela, bibliotekarza czy rodzica. Zachęcamy do korzystania z przewodnika!

Serwis praca-enter.pl składa się z czterech działów – są to:

 • Narzędzie „Twój potencjał”,
 • Katalog zawodów,
 • Przewodnik po rynku pracy,
 • Czytelnia.

Narzędzie „Twój potencjał” to rodzaj badania, w ramach którego użytkownik wykonuje różnego typu zadania wymagające przypomnienia sobie swoich doświadczeń życiowych i autorefleksji nad posiadanymi zasobami (np. umiejętnościami) i preferencjami. Po przeanalizowaniu odpowiedzi system generuje z bazy listę 10 zawodów, które najlepiej pasują do profilu użytkownika. Celem narzędzia jest zainspirowanie użytkownika propozycją zawodów, które mogą być bliskie jego preferencjom dotyczącym określonych umiejętności czy charakteru pracy. Drugi cel to rozwijanie świadomości zasobów i potrzeb użytkowników, tak aby mogli bardziej świadomie dokonywać wyborów w życiu zawodowym. Uporządkowane informacje o sobie mogą być bardzo pomocne w wyborze kierunku kształcenia, planowaniu ścieżki zawodowej czy nawet przygotowywaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej.

Katalog zawodów to prezentacja ponad 130 profesji – głównie rozwojowych, ale też deficytowych lub po prostu popularnych. Opis każdej z nich odpowiada na pięć pytań:

 • Co robi osoba wykonująca dany zawód i dla kogo?
 • Gdzie pracuje i w jakich warunkach?
 • Jakie umiejętności są jej niezbędne?
 • Jak zdobyć taki zawód?
 • Gdzie można uzyskać więcej informacji?

Prezentacja wskazuje również zawody pokrewne, a funkcjonalność „Sprawdź swoje dopasowanie” pozwala zorientować się, czy kluczowe umiejętności, charakter pracy i wymagane cechy w danym zawodzie pasują do preferencji i cech użytkownika, określonych wcześniej na ścieżce „Twój potencjał”. Dodatkową atrakcją jest 15 kilkuminutowych filmów, na których przedstawiciele różnych profesji opisują charakter swojej pracy i dzielą się swoim doświadczeniem.

Przewodnik po rynku pracy jest bazą informacji (w formie tekstów i infografik), a także linków do różnego typu instytucji i miejsc, w których można uzyskać wsparcie. Szczegółowe odpowiedzi na najpopularniejsze pytania i problemy uczestników rynku pracy podzielone są na siedem tematów:

 • Szukam pracy
 • Szukam pracy za granicą
 • Chcę zdobyć pierwsze doświadczenie zawodowe
 • Chcę rozwinąć swoje kompetencje zawodowe
 • Chcę wybrać zawód
 • Chcę założyć własną działalność gospodarczą
 • Nie mam pracy. Do kogo mogę się zwrócić o pomoc materialną?

Przewodnik ma na celu dostarczenie użytkownikowi pewnego rodzaju mapy, która pomoże mu odnaleźć się w gąszczu instytucji i informacji związanych z rynkiem pracy.

Czytelnia to uzupełnienie Katalogu zawodów i Przewodnika po rynku pracy. Zawiera przekrojowe artykuły w tematyce rynku pracy, dotyczące m.in.: wynagrodzeń, migracji, telepracy, zmiany pracy, zawodów przyszłości itp. W zamyśle autorów, artykuły powinny zapewnić użytkownikom lepszą orientację w różnych aspektach życia zawodowego, przydaną w podejmowaniu ważnych decyzji.

Twórcą i administratorem serwisu praca-enter.pl jest Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (FISE). Jest on elementem dwóch projektów:

 • „Praca.Enter. Biblioteka jako miejsce informacji o rynku pracy”, zrealizowanego przez FISE w ramach Programu Rozwoju Bibliotek pod opieką Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI),
 • „RozPRACUJ to z biblioteką”, zrealizowanego przez FRSI wraz z FISE i Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL przy wsparciu finansowym Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i sieci Fundacji Społeczeństwa Otwartego (Open Society Foundations).

Oba projekty łączył wspólny cel: rozszerzenie oferty bibliotek publicznych w małych miejscowościach o elementy wsparcia dla osób wybierających ścieżkę zawodową lub poszukujących zatrudnienia. Bibliotekarze w specjalnie zaprojektowanym cyklu szkoleń i doradztwa identyfikowali swój osobisty i organizacyjny potencjał, pogłębiali wiedzę o rynku pracy, rozwijali kompetencje społeczne, tworzyli plany rozwoju swoich bibliotek, by następnie przygotować i realizować – częściowo przy pomocy grantu – rozmaite działania na rzecz rynku pracy. Serwis praca-enter.pl powstał jako jedno z narzędzi, które bibliotekarze mogą wykorzystywać w tej pracy, np. przekazując je i wprowadzając do niego swoich odbiorców.

Strona korzysta z plików cookie. Więcej na temat ciasteczek można przeczytać w Wikipedii. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.