Pora na planszówki: Festiwal gier w Jerzmanowej

Gry planszowe: dla jednych relaks i przyjemny sposób spędzania czasu, dla innych – trening intelektualny, dla jeszcze innych – wielka pasja. A czym mogą być planszówki dla bibliotek? Rodzajem zbiorów udostępnianym użytkownikom? „Wabikiem” dla młodzieży? Pomocą w działaniach edukacyjnych? Elementem wyposażenia miejsca spotkań? Narzędziem promocji?

Gry to już stały element oferty wielu bibliotek publicznych. Tradycyjne i multimedialne, edukacyjne i rozrywkowe, dla młodszych i dla starszych. Możliwości wykorzystania gier w pracy biblioteki są różnorodne. Kilka z nich pokazuje projekt Gminnej Biblioteki Publicznej w Jerzmanowej „Festiwal gier”, zrealizowany w ramach konkursu grantowego „Aktywna Biblioteka”.

„Festiwal gier” w Jerzmanowej trwał od stycznia do kwietnia br. Wzięły w nim udział dzieci i młodzież w wieku od 10 do 15 lat. Autorki projektu – bibliotekarki z Gminnej Biblioteki Publicznej w Jerzmanowej – postanowiły pokazać młodym czytelnikom, że w bibliotece można się wiele nauczyć jednocześnie dobrze się bawiąc. W styczniu w bibliotece odbywały się zajęcia pt. „Pozytywne gry”, podczas których uczestnicy poznawali różne techniki, gry i ćwiczenia poprawiające pamięć i sprawność umysłową. W lutym młodzi wzięli udział w turnieju gier.

Kolejny etap projektu to przeprowadzenie cyklu zajęć poświęconych grom planszowym, prowadzonych przez ekspertów ze stowarzyszenia Grapublika, z którym biblioteka nawiązała współpracę. Na zajęciach uczestnicy poznawali różne planszówki i zasady w nich stosowane, a następnie brali udział w rozgrywkach. Spotkania miały charakter edukacyjny i integracyjny – podczas rozgrywek dzieci i młodzież rywalizowały ze sobą, ale też poznawały się bliżej, budowały relacje i uczyły się pracy w grupie.

Ostatni etap projektu to zajęcia edukacyjno-plastyczne na temat tworzenia gier planszowych, podczas których młodzi poznawali zasady mechaniki gier, uczyli się, jak redagować wskazówki i przygotowywać grafikę. Efektem zajęć jest gra „Skarby kultury” poświęcona gminie Jerzmanowa. Grę zaprojektowali uczestnicy zajęć, a graficznie przygotowali ją członkowie stowarzyszenia Grapublika.

Skarby kultury – gra o gminie Jerzmanowa

Gra „Skarby kultury” ma charakter przygodowy. Składa się z planszy podzielonej na pola (szare i kolorowe) oraz zestawu pytań, pionków, kostki i karty punktacji, na której zawodnicy notują zdobyte punkty. Na planszy zostały zamieszczone nazwy wszystkich sołectw wchodzących w skład gminy Jerzmanowa oraz znajdujące się w niej obiekty. Gracze poruszają się po polach planszy – rzut kostką wyznacza liczbę pól do pokonania. Kolorowe pola dają możliwość zdobycia punktów, ale tylko wtedy, gdy gracz udzieli poprawnej odpowiedzi na pytanie związane z historią, kulturą bądź przyrodą gminy Jerzmanowa. Grę wygrywa zawodnik, który zbierze minimum 10 punktów i jako pierwszy dotrze do mety. Autorami pytań do gry są uczestnicy projektu.

Grę wykonano w 5 egzemplarzach, które wydrukowano w formacie A3 na specjalnym papierze, odpornym na wodę, blaknięcie i zniszczenia. Dwa egzemplarze zostały w bibliotece i jej filii – można z nich korzystać na miejscu, a także wypożyczyć na zewnątrz. Pozostałe egzemplarze otrzymali: wójt gminy Jerzmanowa, szkoła podstawowa oraz biblioteka powiatowa (Miejska Biblioteka Publiczna w Głogowie). W przyszłości planowana jest aktualizacja pytań do gry.

Współpraca ze stowarzyszeniem Grapublika

Przy projekcie „Festiwal gier” biblioteka współpracowała ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Gier Planszowych Grapublika z Zielonej Góry. Stowarzyszenie zajmuje się popularyzacją gier planszowych w całej Polsce. Jego członkowie organizują warsztaty, pokazy i turnieje gier, propagując ich walory edukacyjne i rekreacyjne. Przekonują – i dzieci, i dorosłych, że wspólne granie jest świetnym sposobem na spędzanie czasu, a same planszówki – dobrą alternatywą dla gier komputerowych czy telewizji.

W „Festiwalu gier” uczestniczyli Sławomir Baranowski i Franciszek Szczepaniak – członkowie stowarzyszenia Grapublika zajmujący się zawodowo grafiką, projektowaniem i dystrybucją gier. Prowadzili warsztaty dla dzieci i młodzieży, pomagali przy organizacji turnieju gier, wspierali proces powstawania gry „Skarby kultury”. Z pomocą stowarzyszenia biblioteka zrealizowała ciekawy projekt, poszerzyła ofertę dla mieszkańców, zyskała nowe zbiory i – być może – nowych, zarażonych pasją młodych użytkowników.

Tekst: Agnieszka Koszowska
Zdjęcia: Gminna Biblioteka Publiczna w Jerzmanowej