Teraz komiks. O projekcie „Diabeł Boruta w komiksie” i pomysłach na wykorzystanie komiksu w bibliotece

Komiks - gatunek literacki, medium, dziedzina sztuki i zjawisko kulturowe. Jest wciąż niedoceniany i postrzegany stereotypowo jako „książka do oglądania” - rozrywkowa, infantylna i dla niedojrzałych odbiorców. Panują też opinie, że komiksy odciągają dzieci od czytania „prawdziwych” książek.

Z drugiej strony – opowieści graficzne otrzymują prestiżowe nagrody, są wykorzystywane w edukacji, inspirują wybitnych twórców, bywają pierwowzorami słynnych filmowych superprodukcji. Komiksy mają swoich wiernych fanów na całym świecie – także takich, którzy przychodzą po nie do bibliotek.

Są biblioteki, które zgromadziły imponujące komiksowe zbiory – w Polsce należą do nich Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu i Biblioteka Manhattan w Gdańsku. W takich bibliotekach odbywają się komiksowe festiwale, spotykają się fani, organizowane są duże wydarzenia kulturalne, spotkania, warsztaty czy konferencje z udziałem badaczy komiksu. Mniejsze biblioteki, niemające tak bogatych zbiorów, organizują wystawy, konkursy plastyczne, spotkania z autorami czy warsztaty komiksowe dla dzieci.

Co jeszcze można zrobić z komiksem i wokół komiksu w bibliotece? Jak przyciągnąć do bibliotek osoby zainteresowane tą formą artystycznego wyrazu? Jak zachęcić do czytania tych, którzy czytają mało, lecz za to lubią oglądać obrazkowe historie? Jak w interesujący sposób pokazać im ofertę biblioteki? Ciekawy pomysł na kreatywne wykorzystanie komiksu w bibliotece znalazł się w zakończonym właśnie projekcie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łęczycy „Diabeł Boruta w komiksie”.

W ramach projektu zrealizowano różnorodne działania dla dzieci i młodzieży o komiksie i z wykorzystaniem komiksu. Zorganizowano warsztaty komiksowe, pokazy multimedialne, lekcje regionalne, wystawy komiksów i konkurs plastyczno-literacki. Uczestnicy warsztatów uczyli się technik plastycznych wykorzystywanych do projektowania komiksu, dowiadywali się, jak przełożyć opowiadaną historię na narrację komiksową, jak skomponować treść, stworzyć scenariusz, bohaterów, tło, a nawet okładkę komiksu.

Warsztatom towarzyszyły lekcje regionalne poświęcone legendom ziemi łęczyckiej, przede wszystkim opowieściom o diable Borucie.  Po zapoznaniu się z legendami i zdobyciu praktycznej wiedzy o projektowaniu komiksów młodzi uczestnicy warsztatów pracowali nad własnymi komiksami z diabłem Borutą w głównej roli. Pod kierunkiem artystów-plastyków młodzi wymyślali własne scenariusze historii z legend, tworzyli kompozycje i rysowali bohaterów.

 W ramach projektu zorganizowano także kilka wystaw dotyczących komiksu – jego historii, rodzajów i ewolucji technik plastycznych na przestrzeni lat. Odwiedzający mogli obejrzeć ekspozycje komiksów o różnej tematyce: „Komiksy dla dzieci”, „Fantazy i fantastyka w komiksie”, „Sensacja w komiksie”, „Historia Polski w komiksie”.

Projekt zakończył się 12 czerwca br. rozstrzygnięciem konkursu plastyczno-literackiego „Czarcia historia” na komiksową wersję legendy o diable Borucie. W konkursie wzięło udział 35 uczniów szkół z miasta i powiatu łęczyckiego, w dwóch kategoriach wiekowych: 10-13 lat i 14-19 lat.

Komiks autorstwa Sylwii Marciniak – zdobywczyni I miejsca w kategorii wiekowej 14-19 lat 

Dotację w wysokości 5000 zł na realizację projektu „Diabeł Boruta w komiksie” Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęczycy otrzymała w Konkursie Grantowym „Aktywna Biblioteka” w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Projekt był realizowany od stycznia do czerwca 2013 roku z udziałem dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 19 lat. Cele projektu to: zachęcenie dzieci i młodzieży do poszerzenia wiedzy o swoim regionie, zapoznanie dzieci i młodzieży z legendami regionu łęczyckiego, dostarczenie wiedzy o sztuce tworzenia komiksu oraz rozwijanie zainteresowań i pasji.

Tekst: Agnieszka Koszowska
Zdjęcia: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęczycy