Jak prowadzić klub wiedzy?

Kurs przygotowuje do organizowania i moderowania klubów wiedzy, czyli spotkań grupy osób, które chcą się czegoś nauczyć i korzystają w tym celu z ogólnodostępnych zasobów online. Kurs jest przeznaczony do samodzielnej nauki.

“Klub wiedzy” (ang. learning circle) to grupa osób, które spotykają się regularnie w danym miejscu (np. w bibliotece) po to, by wspólnie się czegoś uczyć. Osoby uczestniczące w spotkaniach korzystają z zasobów wiedzy dostepnych w internecie, uczą się od siebie nawzajem, a wsparcie zapewnia im moderator / moderatorka klubu.

W naszym projekcie “Kluby wiedzy w bibliotekach” (realizowanym początkowo wraz z partnerami z Niemiec, Rumunii, Portugalii, Finlandii i Stanów Zjednoczonych w ramach programu Komisji Europejskiej Erasmus+) udostępniliśmy materiały edukacyjne (podręcznik, nagrania webinariów i inne publikacje) przygotowujące bibliotekarki i bibliotekarzy do prowadzenia klubów wiedzy w bibliotekach. Opracowaliśmy także mini kurs online “Jak prowadzić klub wiedzy?”, który udostępniliśmy wszystkim osobom zainteresowanym tą metodą pracy.

Kurs został przygotowany w taki sposób, by można go było przeprowadzić w formie klubu wiedzy. Każdą z jego pięciu części można zrealizować w czasie 90-minutowego spotkania. A zatem, biorąc udział w kursie możesz nie tylko dowiedzieć się, czym jest klub wiedzy, ale także sprawdzić „na własnej skórze”, jak to jest w nim uczestniczyć!

Kurs podzieliliśmy na pięć modułów, a przejście każdego z nich trwa w przybliżeniu 90 minut. Po ukończeniu tego kursu zdobędziesz wiedzę o klubach wiedzy, narzędziach i zasobach potrzebnych do ich organizowania oraz umiejętności przydatne do ich moderowania.

Każdy z modułów ma 4 rodzaje aktywności:

  • Rozgrzewka – to krótkie proste zadanie, które wprowadzi Cię w temat modułu.
  • Czytamy i oglądamy – to główny materiał, pigułka wiedzy.
  • Działamy/Mówimy/Myślimy – to testowanie w praktyce nowo zdobytej wiedzy.
  • Refleksje – to chwila na zastanowienie się co było ważne, nowe, co warto zmienić…

Przejdź na stronę kursu.