Media społecznościowe w instytucji kultury – jak wykorzystać je lepiej?

Dwa moduły kursu do samodzielnej nauki, przygotowanego w ramach projektu My Digital Life.

Kurs powstał z myślą o pracownikach instytucji o charakterze kulturalno-edukacyjnym, takich jak biblioteki, domy kultury, szkoły itp. Moduł pierwszy skierowany jest do osób, którzy chcą jeszcze lepiej i bardziej skutecznie wykorzystać Facebooka w swoich działaniach. Moduł drugi przedstawia, czym jest chatbot i jak krok po kroku stworzyć automatycznego pomocnika w narzędziu ManyChat oraz pokazuje, w jakich sytuacjach chatbot może być przydatny w Twojej instytucji.

Przejdź do strony kursu

Zobacz inne kursy przygotowane w ramach projektu My Digital Life


Projekt My Digital Life jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego ze środków Microsoft, w ramach inicjatywy Philanthropies for Skills and Employability. Wspieramy dorosłych oraz dzieci i młodzież w podnoszeniu kompetencji cyfrowych i informatycznych. Podczas webinariów, warsztatów i kursów online przybliżamy uczestnikom narzędzia pracy zdalnej oraz rozwijamy kompetencje cyfrowe niezbędne do jej wykonywania, a także przekazujemy wiedzę konieczną do uruchomienia własnego biznesu online. Więcej informacji: http://mydigitallife.pl