„Login: BIBLIOTEKA” – kurs e-learningowy dla bibliotekarzy

W latach 2010-2015, w ramach Programu Rozwoju Bibliotek, realizowaliśmy kurs e-learningowy dla bibliotekarzy pt. "Login: biblioteka". Kurs zapewniał uczestnikom dostęp do różnorodnych materiałów edukacyjnych (m.in. prezentacji, ćwiczeń, quizów), wsparcie i konsultacje ze strony dyżurujących wirtualnie nauczycieli oraz możliwość wykonania zadań o charakterze praktycznych projektów, których cele i tematyka odpowiadały specyfice pracy bibliotekarza.

Kurs w takiej formule został już zakończony: udział w kursie pod opieką tutorów nie jest już możliwy, nie zapewniamy wsparcia w postaci wirtualnych dyżurów ani oceny wykonywanych zadań, nie ma też możliwości otrzymania certyfikatu uczestnictwa w kursie. Materiały dydaktyczne kursu „Login: biblioteka” mają wartość archiwalną, lecz nadal są dostępne – wystarczy zalogować się do kursu jako „gość”.

Kurs został przygotowany na zlecenie Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego przez pracowników Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie.

Materiały archiwalne znajdują się pod adresem: http://e-learning.biblioteki.org/

Moduł pierwszy szkolenia: Pan pracy biblioteki ma pomóc bibliotekarzom zmienić oblicze polskich bibliotek poprzez umiejętne rozpoznawanie potrzeb społeczności lokalnych związanych z dostępem do informacji, wiedzy i kultury oraz coraz lepsze ich zaspokajanie. Udowodnimy Państwu, jak ważna jest rola bibliotekarki i bibliotekarza, którzy w dobie społeczeństwa informacyjnego są przewodnikami w poszukiwaniu informacji i wiedzy. Kurs uczy jak skutecznie wykorzystywać nowoczesne technologie w codziennej pracy. Zwraca także uwagę na najbardziej istotne kwestie w zawodzie bibliotekarza oraz wskazuje sposoby aktywnego promowania usług i działań biblioteki w zakresie integracji społeczności lokalnej i współpracy z miejscowymi organizacjami i instytucjami.

Moduł drugi szkolenia: Specjalista informacji – aktywna i praktyczna forma drugiego modułu ma pomóc bibliotekarzom w podjęciu wyzwania, jakim jest zastosowanie w bibliotece wielu aspektów nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych, by przemienić ją w nowoczesną i otwartą na różnych użytkowników placówkę, realizującą cele: edukacyjne, informacyjne, kulturalne i społeczne. W założeniu kurs ma umożliwić nabycie kwalifikacji i wiedzy fachowej dotyczącej zarówno technologii informatycznych, stosowanego sprzętu i urządzeń, a także pracy z nowymi formami informacji, promocji, narzędziami informacyjno-komunikacyjnymi oraz nowymi typami użytkowników informacji. Adresatami kursu są pracownicy bibliotek publicznych, ale może on trafić także do szerszego grona odbiorców, zarówno z kręgu bibliotek, jak i innego rodzaju placówek edukacyjnych i kulturalnych (np. szkół, ośrodków metodycznych, ośrodków kultury).

Moduł trzeci szkolenia: Wyszukiwanie bez tajemnic – w module położono nacisk na wieloaspektowe przeszukiwanie sieci poprzez realizację zaplanowanej strategii wyszukiwawczej. Nakreślono w nim obraz środowiska informacyjnego, w którym dominującym narzędziem jest Google, przeciwstawiając mu mniej popularne, acz przydatne i bardziej wyspecjalizowane narzędzia wyszukiwawcze. Szczególne miejsce zajmuje omówienie nowych rozwiązań technologicznych, omawianych z punktu widzenia użytkownika poszukującego i otwartego na zmiany. Kurs przeznaczony jest przede wszystkim dla pracowników małych bibliotek, ale skorzystać z niego mogą także bibliotekarze innych instytucji. Po jego ukończeniu będą mogli wykorzystać swoją wiedzę w pracy zawodowej, która w dużej mierze polega także na kształceniu użytkowników w zakresie wyszukiwania informacji i wykorzystania nowych technologii.

Strona korzysta z plików cookie. Więcej na temat ciasteczek można przeczytać w Wikipedii. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.