DIDEL: Daily Innovators and Daily Educators in the Libraries

Projekt rozwijający w bibliotekach tematykę kreatywności, wielokulturowości i innowacji społecznych.

Projekt realizowaliśmy w latach 2015-2018 w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ Akcja 2: Partnerstwa strategiczne/Edukacja dorosłych. Jego celem było stworzenie w bibliotekach przestrzeni sprzyjającej edukacji osób dorosłych, w tym rozszerzenie oferty bibliotek o działania rozwojowe w obszarze kreatywności, wielokulturowości i innowacji społecznych. Naszymi partnerami byli: Centrum Informacyjnych Systemów Kulturalnych (Łotwa), Biblioteka Narodowa Litwy im. Martynasa Mažvydasa (Litwa), Biblioteka Okręgowa w Oppland (Norwegia), Fundacja Reading & Writing (Holandia i Belgia).

Działania prpojektowe obejmowały:

  • przygotowanie raportu „Eksperymenty edukacyjne w europejskich bibliotekach” analizującego dotychczasowe działania z zakresu edukacji dorosłych prowadzone przez biblioteki z krajów uczestniczących w projekcie,
  • wyjazdy szkoleniowe (w Polsce, Norwegii oraz na Litwie i Łotwie), które umożliwiły lepsze poznanie specyfiki bibliotek i edukacji dorosłych w krajach uczestniczących w projekcie,
  • opracowanie pakietu materiałów edukacyjnych i scenariuszy zajęć dla bibliotek,
  • organizacja 4 seminariów krajowych (w Polsce, Norwegii oraz na Litwie i Łotwie) oraz 3 międzynarodowych konferencji (w Polsce, na Litwie i Łotwie) upowszechniających wypracowane w ramach projektu materiały.

W ramach projektu powstało wiele materiałów, które mogą zainteresować osoby planujące rozwój swojej biblioteki, m.in. model wielokulturowej, innowacyjnej i kreatywnej biblioteki, materiały edukacyjne i scenariusze działań z zakresu edukacji dorosłych do realizacji w bibliotekach i innych lokalnych instytucjach.

Projekt DIDEL (Daily Innovators and Daily Educators in the Libraries) został uhonorowany przez Komisję Europejską tytułem dobrej praktyki programu Erasmus+.