O finansach w bibliotece

Projekt dotyczył edukacji finansowej osób dorosłych.

Projest realizowaliśmy w latach 2012-2020 we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Odbyło się 6 edycji projektu, w którym łącznie wzięło udział 575 bibliotek z całej Polski.

Istotą projektu była edukacja finansowa osób dorosłych (głównie po 50. roku życia) prowadzona w bibliotekach na wsiach i w małych miastach w całej Polsce. Podczas spotkań organizowanych i prowadzonych przez odpowiednio przeszkolonych bibliotekarzy, uczestnicy dowiadywali się, jak założyć elektroniczne konto w banku, w jaki sposób sprawdzić oprocentowanie kredytu, jak skutecznie zarządzać domowym budżetem.

Bibliotekarki i bibliotekarze prowadzili spotkania edukacyjne w oparciu o kurs e-learningowy i scenariusze zajęć z wykorzystaniem zasobów internetowych.

Działania w ramach projektu obejmowały:

  • prowadzenie szkoleń dla bibliotekarek i bibliotekarzy (kurs e-learningowy, seria webinariów, szkolenia stacjonarne, konsultacje online i na miejscu),
  • organizację spotkań edukacyjnych dla osób dorosłych na poziomie podstawowym i zaawansowanym,
  • realizację konkursów dobrych praktyk edukacji finansowej w bibliotekach,
  • organizacje seminariów eksperckich.

Kurs e-learningowy jest dostępny tutaj: https://ofinansach.biblioteki.org/