Active Citizens

Projekt „Active Citizens – Aktywne Społeczności”, realizowany w latach 2019-2020, był skierowany do aktywnych lokalnych liderów i liderek zmian społecznych.

„Active Citizens – Aktywne Społeczności” to metodologia pracy ze społecznościami lokalnymi stworzona przez British Council i praktykowana w wielu miejscach na całym świecie: od Ameryki, poprzez Europę, Azję, na Afryce kończąc (https://active-citizens.britishcouncil.org/). W ramach projektu lokalni liderzy i liderki zmian społecznych rozwijają swoje umiejętności facylitacyjne i zdobywają kompetencje niezbędne do wspierania oddolnych działań społecznych – wspierania ludzi i inicjatyw.

Facylitatorzy i facylitatorki uczą się budować zaufanie i zrozumienie w społecznościach lokalnych, prowadzić dialog i wspierać ludzi w podejmowaniu działań w sprawach, na których im zależy. Tworzą międzynarodową sieć aktywnych i odpowiedzialnych społecznie osób, które mają dostęp do zasobów stworzonych w ramach projektu na całym świecie (m.in. warsztatów, sieci partnerów i zasobów online).

Do udziału w projekcie zaprosiliśmy lokalnych facylitatorów i facylitatorki – osoby zaangażowane, zmotywowane, działające w lokalnej społeczności, posiadające doświadczenie w łączeniu i inspirowaniu innych, osób z pomysłami na działanie i podjęcie lokalnego wyzwania.

W projekcie uczestniczyły pary składające się z osób aktywnie działających społecznie na poziomie lokalnym lub osób mających chęć i gotowość do takiego działania, w tym przynajmniej jednej osoby współpracującej już z FRSI w ramach jednego lub kilku różnych projektów (m.in. sieci LABiB, Mobilnych Doradców, Grupy InicJaTyWy).

Działania:

  • przeprowadzenie 5-dniowego szkolenia dla facylitatorek i facylitatorów lokalnych chcących pracować bazując na metodzie Active Citizens,
  • warsztaty lokalne realizowane w oparciu o metodologię Active Citizens,
  • konkurs na projekty lokalne będące efektem warsztatów.