Kompetencje 3.0

Projekt realizowaliśmy w latach 2021-2022 w partnerstwie z Good Things Foundation.

Projekt był skierowany do organizacji i instytucji, które chciały zdiagnozować stan swojego potencjału cyfrowego, podnieść kompetencje cyfrowe wśród swojego zespołu, a także poszerzyć swoją ofertę w dziedzinie technologii cyfrowych dla bezpośrednich odbiorców w środowisku lokalnym.

W ramach projektu:

  • stworzyliśmy narzędzie do autodiagnozy potencjału cyfrowego organizacji, dzięki któremu można przyjrzeć się temu, co o swojej “cyfrowej kondycji” sądzą organizacje,
  • przygotowaliśmy bazę zasobów edukacyjnych dotyczących podnoszenia kompetencji cyfrowych i przetłumaczyliśmy platformę e-learningowa Learn My Way ze szkoleniami z zakresu podstawowych kompetencji cyfrowych,
  • zrealizowaliśmy konkurs grantowy „Cyfrowe Supermoce” dla instytucji i organizacji (w tym bibliotek) na działania lokalne w postaci warsztatów, dzięki którym ich odbiorcy mogli podnieść swoje podstawowe kompetencje cyfrowe; w konkursie przyznaliśmy 27 grantów,
  • przeprowadziliśmy szkolenia dla przedstawicieli organizacji i instytucji wybranych w konkursie,
    udostępniliśmy kurs e-learningowy o lokalnych partnerstwach.

Więcej informacji oraz materiały znajdują się na stronie https://www.kompetencje3-0.pl/.


Projekt realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego ze środków Good Things Foundation.