Stypendium im. Olgi Rok

Stypendium dla aktywnych, zaangażowanych bibliotekarek z całej Polski. Konkurs stypendialny jest organizowany corocznie od 2012 roku.

Stypendium w Konkursie im. Olgi Rok jest finansowane ze środków funduszu wieczystego, utworzonego w 2012 roku z inicjatywy wnuczki Olgi Rok – Ani, która w ten sposób chciała upamiętnić życie i pracę babci – bibliotekarki z Warszawy. Jego celem jest wsparcie rozwoju osobistego bibliotekarek z całej Polski oraz zebranie i docenienie historii kobiet, które – podobnie jak kiedyś Olga Rok – potrafią mobilizować siebie i innych do poszukiwania nowych rozwiązań, do przełamywania stereotypów i które wspierają rozwój swoich społeczności.

Kryteria brane pod uwagę przez Kapitułę Konkursu to: zaangażowanie kandydatki w działalność biblioteki, ze szczególnym uwzględnieniem nowatorskich metod współpracy z osobami korzystającymi z biblioteki oraz z jej innymi partnerami, ambicje i plany na przyszłość, m.in. planowany sposób wykorzystania stypendium oraz całokształt doświadczeń życiowych kandydatki, w kontekście pracy w bibliotece i poza nią.

Stypendium jest współfinansowane ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz ze środków Funduszu Wieczystego im. Olgi Rok. Operatorem Funduszu jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, promująca ideę funduszy wieczystych i kapitałów żelaznych w ramach kampanii „Jesteśmy dziś, jutro, zawsze”. Partnerem Merytorycznym przedsięwzięcia jest FRSI.

Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.funduszewieczyste.pl/pl/modele-funduszy-wieczystych/item/6-fundusz-wieczysty-im-olgi-rok

Posłuchaj, co na temat konkursu mówią Laureatki konkursu:

Karolina Mendyk, Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu:

Marianna Czyżak, Gminna Biblioteka Publiczna w Brzeźniu, Filia w Kliczkowie Małym:

Kasia Heród, Miejska Biblioteka Publiczna w Oświęciumiu GALERIA KSIĄŻKI:

Anna Orlikowska, Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach:

Aleksandra Sobańska, Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Pszczynie, filia w Wiśle Wielkiej: