Para-buch! Książka w ruch!

Projekt łączący w sobie promocję książki popularnonaukowej, rozbudzanie wśród młodszych dzieci ciekawości świata, rozwój ich umiejętności językowych i kształtowanie nawyku czytania.

W tym projekcie zachęcaliśmy biblioteki do zakładania „klubów czytelniczych”, w których bibliotekarki i bibliotekarze, ze wsparciem wolontariuszy, organizowali i prowadzili z dziećmi zajęcia obejmujące głośne czytanie książek popularnonaukowych oraz działania popularyzujące książkę i wiedzę w zakresie dziedzin STEM (nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii, matematyki).

Projekt realizowaliśmy w latach 2019-2021 we współpracy z niemiecką fundacją Deutsche Telekom Stiftung. W projekcie wzięło udział 100 bibliotek z pięciu województw: lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego.

Działania obejmowały:

  • przygotowanie wykazu rekomendowanych książek do wykorzystania w klubach czytelniczych,
  • opracowanie materiałów edukacyjnych na temat pracy z młodszymi dziećmi i realizacji działań (gier, zabaw, prostych eksperymentów) wokół rekomendowanych książek popularnonaukowych,
  • szkolenia dla bibliotekarzy i zainteresowanych wolontariuszy,
  • spotkania dla dzieci w klubach czytelniczych w bibliotekach (czytanie książek, realizacja gier, zabaw i prostych eksperymentów naukowych),
  • cykl webinariów,
  • konkurs dla bibliotek,
  • opracowanie aplikacji mobilnej ułatwiającej przeprowadzanie prostych eksperymentów naukowych,
  • organizacja wydarzenia podsumowującego online z udziałem prelegentów i prelegentek z Polski i z zagranicy.

Biblioteki biorące udział w projekcie zaprosiliśmy do udziału w konkursie. Zadanie konursowe polegało na przygotowaniu relacji z działań w projekcie w formie materiału multimedialnego, który powinien uwzględniać kilka określonych elementów, jak: dziedzina wiedzy, której dotyczyły działania, udział wolontariuszy czy wypowiedź osoby (wolontariusza, dziecka, organizatora) zaangażowanych w przeprowadzenie działania.

Nagrody przyznaliśmy bibliotekom:

Więcej informacji o projekcie oraz materiały znajdują się na stronie http://parabuch.org/


Projekt „Para-buch! Książka w ruch!” finansowany był ze środków Deutsche Telekom Stiftung, na podstawie umowy o współpracy zawartej pomiędzy Deutsche Telekom Stiftung, Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz DSZ – International Giving Foundation.

Strona korzysta z plików cookie. Więcej na temat ciasteczek można przeczytać w Wikipedii. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.