Noc Bibliotek

Coroczna akcja w w niekonwencjonalny sposób promująca biblioteki, literaturę i czytanie.

Noc Bibliotek to ogólnopolska akcja przekonująca do czytania poprzez promocję lokalnych bibliotek jako najbliższych miejsc spotkań z kulturą, z różnorodnymi zasobami i bezpłatną ofertą dla społeczności, sprzyjających wymianie idei i integracji. Akcja w niekonwencjonalny sposób zachęcająca do korzystania z zasobów bibliotek jako najbardziej otwartych i dostępnych instytucji kultury z ofertą dla osób w każdym wieku, miejsc wspólnych, łączących ludzi, lokalnych centrów żywej kultury i edukacji.

Akcję zainicjowało i rozwija Centrum Edukacji Obywatelskiej, a jej współorganizatorami są Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Fundacja ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom.

Ogólnopolska Noc Bibliotek odbywa się od 2015 roku. Co roku w niej uczestniczymy, organizujemy webinaria informacyjne, przygotowujemy materiały, wspieramy akcję promocyjnie i uczestniczymy w jury konkursu dla bibliotek.

Więcej informacji o akcji znajduje się na stronie https://nocbibliotek.ceo.org.pl/.