Tydzień z Internetem

Tydzień z Internetem to coroczna kampania promująca umiejętności cyfrowe i wartościowe zasoby oraz narzędzia świata cyfrowego.

Wydarzenia w ramach kampanii (spotkania, szkolenia, konferencje, warsztaty itp.) odbywają się w bibliotekach, domach kultury, szkołach i innych instytucjach edukacyjnych i kulturalnych. Co roku w całej Europie bierze w nich udział ok. 100 000 osób.

Każdego roku kampanii towarzyszy motyw przewodni – temat, któremu poświęcamy więcej uwagi czy obszar, na który kładziemy większy nacisk. Takimi tematami były między innymi: stawianie pierwszych kroków w świecie cyfrowym, bezpieczne zakupy w internecie, rozwijanie umiejętności cyfrowych niezbędnych na rynku pracy, uczenie się online czy przeciwdziałanie dezinformacji.

Jesteśmy ogólnopolskimi koordynatorami kampanii od 2011 roku. Co roku proponujemy bibliotekom dołączenie do kampanii i organizację lokalnych wydarzeń. Przygotowujemy materiały edukacyjne i promocyjne, w tym scenariusze spotkań w bibliotekach.

Tegoroczna edycja kampanii trwa od 17 kwietnia do 7 maja 2023 r.pod hasłem „Ogarnij to! Kompetencje cyfrowe w czasach przełomu”. Serdecznie zapraszamy biblioteki, szkoły i inne instytucje i organizacje do włączenia się!

Więcej informacji o kampanii zawiera strona http://tydzienzinternetem.pl/.