Akcja Żonkile

Akcję organizuje co roku Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, a FRSI wspiera ją zachęcając biblioteki do udziału i organizując webinaria.

19 kwietnia przypada rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim. Tego dnia Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN organizuje corocznie akcję społeczno-edukacyjną Żonkile.

Żółty żonkil jest symbolem zbiorowej pamięci. Ostatni przywódca Żydowskiej Organizacji Bojowej, Marek Edelman, który przeżył likwidację getta, przez lata pielęgnował pamięć o wydarzeniach z 1943 roku. Do końca życia w rocznicę powstania przychodził pod Pomnik Bohaterów Getta, by oddać hołd poległym towarzyszom. Wraz z nim przychodziło coraz więcej ludzi z żółtymi kwiatami.

Biblioteki uczestniczące w akcji organizują spotkania, pokazy filmowe i inne wydarzenia dla mieszkańców. Co roku organizatorzy udostępniają pomocne materiały, m.in. scenariusze lekcji i szablony żonkili do samodzielnego wykonania.

Więcej informacji o akcji społeczno-edukacyjnej Żonkile