Program Rozwoju Bibliotek

Wspieramy biblioteki publiczne w całej Polsce w pełnieniu roli lokalnych centrów aktywności społecznej.

Istotą tego projektu jest wspieranie tysięcy bibliotek publicznych w całej Polsce w pełnieniu roli lokalnych centrów aktywności społecznej. W takich placówkach ludzie spędzają czas, rozwijają swoje zainteresowania, zdobywają nowe umiejętności i wspólnie działają. Program Rozwoju Bibliotek to przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzone przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. W latach 2009-2015 było realizowane w ramach partnerstwa z Fundacją Billa i Melindy Gatesów.

W ciągu trzech rund programu, w latach 2009-2015, zrealizowaliśmy następujące działania:

  • dostarczyliśmy bibliotekom sprzęt komputerowy (ponad 12.000 sztuk, m.in. tablety, laptopy, komputery PC, drukarki, projektory),
  • przeprowadziliśmy szkolenia dla 11.200 bibliotekarzy i osób współpracujących z bibliotekami (np. z planowania rozwoju biblioteki, tworzenia partnerstw, rzecznictwa, prowadzenia spotkań, udostępniania technologii),
  • promowaliśmy biblioteki jako miejsca spotkań, „trzecie miejsca”, miejsca edukacji pozaformalnej i integracji społecznej,
  • wspieraliśmy otoczenie instytucjonalne bibliotek (współpracując m.in. z Biblioteką Narodową, Instytutem Książki, Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich, bibliotekami wojewódzkimi).

Podsumowanie działań w rundach I-III Programu Rozwoju Bibliotek znajduje się na stronie Archiwum PRB: http://programrozwojubibliotek.org.

Kontynuujemy działania wspierające trwałość Programu, m.in. dalsze sieciowanie bibliotekarzy, promowanie modelowych rozwiązań i wspieranie wykorzystania nowych technologii w działaniach bibliotek.


Program Rozwoju Bibliotek wspiera tysiące bibliotek publicznych w całej Polsce w pełnieniu roli lokalnych centrów aktywności społecznej. W takich placówkach ludzie spędzają czas, rozwijają swoje zainteresowania, zdobywają nowe umiejętności i wspólnie działają. Program Rozwoju Bibliotek to przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzone przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. W latach 2009-2015 było realizowane w ramach partnerstwa z Fundacją Billa i Melindy Gatesów.

Strona korzysta z plików cookie. Więcej na temat ciasteczek można przeczytać w Wikipedii. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.